nieuws

Klaverblad: tien jaar provisiegarantie

Archief

Op de nieuwe kapitaalverzekering van Klaverblad, die louter beloning kent in de vorm van doorlopende provisie, biedt de verzekeraar een provisiegarantie van tien jaar aan de tussenpersoon die de post aanbrengt.

Bij een wijziging van intermediair na twee jaar kan de eerste tussenpersoon dus nog acht jaar lang provisie tegemoet zien. De doorlopende provisie varieert overigens van 4% (looptijd vijf jaar) tot 10% (vijftien jaar of langer).
De verzekering, Garantie Groei Polis, is bedoeld als kapitaalverzekering eigen woning of gerichte lijfrente. Het betreft een traditionele kapitaalverzekering – gemengd of met premierestitutie -, die een winstdeling kent op basis van de CBS-herbeleggingsindex ‘Obligaties Algemeen’.
Klaverblad heeft overigens ook een productvorm ontwikkeld waarbij geen enkele beloning wordt verstrekt. Dit product, voor adviseurs die werken op declaratie- of abonnementsbasis, heet Garantie Groei+ Polis.

Reageer op dit artikel