nieuws

Klaverblad heeft nu ook een gezinsongevallenpolis.

Archief

Klaverblad heeft het assortiment uitgebreid met een ongevallenpolis voor gezinnen.

De gezinsongevallenverzekering van Klaverblad verleent de gebruikelijke dekking. Er kan gekozen worden uit vier combinaties van verzekerde bedragen voor invaliditeit en blijvende invaliditeit. Bij alle combinaties geldt een verzekerd bedrag voor overlijden van e 50.000. Bij verzekerde bedragen voor invaliditeit en blijvende invaliditeit van e 20.000 respectievelijk e 60.000 geldt een jaarpremie van e 45 (alleenstaanden e 22,50). Bij de combinatie e 30.000 en e 90.000 is dit e 60 (e 30), bij de combinatie e 40.000 en e 120.000 is dit e 75 (e 37,50), en bij de combinatie e 50.000 en e 150.00 bedraagt de jaarpremie e 90 (e 45).
De uitkeringspercentage stijgt progressief ten opzichte van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de volgende invaliditeitspercentages gelden de volgende uitkeringspercentages: 26%-30% = 40%, 31%-35% = 50%, 36%-40% = 60%, oplopend tot een uitkeringspercentage van 300% bij een invaliditeitspercentage van 96%-100%.
Voor de vaststelling van het invaliditeitspercentage wordt de gebruikelijke tabel gehanteerd waarbij bijvoorbeeld 60% geldt voor het gehoorverlies bij beide oren, het verlies van een been, een hand of een onderarm.

Reageer op dit artikel