nieuws

Klacht over advertentie Postkrediet afgewezen

Archief

De Reclame Code Commissie heeft een klacht van Kamerlid Agnes Kant (SP) over de kredietreclames van DSB-dochter Postkrediet afgewezen.

De klacht ging over tv-spots en advertenties in tijdschriften. Volgens Kant zijn de reclames in strijd met de reclamecode omdat in rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van een renteaftrek van 52%, waarvoor de meeste belastingplichtigen niet in aanmerking komen. Verder wordt niet vermeld dat het rentepercentage na het sluiten van het krediet wordt verhoogd, aldus Kant, en wordt de looptijd van de leningen verlengd om de lening ‘goedkoper’ te maken.
De Reclame Code Commissie heeft de klacht op alle punten ongegrond verklaard. “Uit de advertentie blijkt duidelijk dat het kader met het kopje ‘Eigen huis – lage rente van 3,9%’ een aantal voorbeelden bevat van mogelijk te sluiten leningen, met daar direct onder de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. Dat adverteerder zich bij de vermelde voorbeelden beperkt heeft tot de uitersten is duidelijk vermeld en doet de uiting niet misleidend zijn.”
De klacht dat het rentepercentage na sluiten van de lening zonder meer wordt verhoogd, is eveneens ongegrond verklaard: “Naar adverteerder onweersproken heeft gesteld, geldt de rente van 3,9% tenminste voor één jaar, tenzij men kiest voor een variabele rente, in welk geval de rente wordt bepaald door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt”.
De commissie concludeert dat er een direct verband is tussen de looptijd en de hoogte van de maandelijkse aflossing. “Dat klaagster het onwenselijk acht dat een lang lopende lening wordt gesloten voor een product dat een kort(er) leven beschoren is, leidt niet tot het oordeel dat de advertentie misleidend is.”
De tv-spots zijn evenmin als misleidend beoordeeld, omdat de diensten van Postkrediet hierin alleen in algemene bewoordingen worden aangeprezen.

Reageer op dit artikel