nieuws

Ketentest euroconversie leidt tot extra adviezen

Archief

De in de zomer uitgevoerde ketentest tussen verzekeraars en systeemhuizen om de afspraken rondom de euroconversie in de praktijk te toetsen, heeft geleid tot extra adviezen van de POR-commissie.

De algemene conclusie van de ketentest is dat als de richtlijnen van de POR Euro Conversiecommissie worden nageleefd, de overgang naar de euro zonder problemen zou moeten verlopen. Toch heeft de POR-commissie gemeend nog enkele “belangrijke aanvullende adviezen” te moeten verstrekken. Zo wijst de commissie er nog eens nadrukkelijk op dat een elektronisch bericht waarin de muntsoortcode niet is ingevuld, niet verwerkt kan worden in de administratie van de tussenpersoon. Het invullen van deze muntsoortcode is vanaf 1 oktober verplicht. Tot 31 december moet NLG vermeld worden; vanaf 1 januari moet dat EUR zijn. De richtlijn dat in 2001 in guldens wordt gecommuniceerd en in 2002 in euro’s houdt ook in dat het verzenden van een POR-bericht in 2002, dat eerder in 2001 al verstuurd is, eerst moet worden geconverteerd van guldens naar euro’s.
Als verzekeraars willen afwijken van de afrondingsregels zoals door de POR-commissie vastgesteld, dan moet dat zo snel mogelijk gemeld worden. De afspraak luidde dat afwijkingen vóór 1 juli van dit jaar bekend moesten zijn.
Voor verzekeraars die afwijken van de afrondingsregels betekent het dat er verschillen zullen gaan ontstaan in hun eigen administratie en die van het intermediair. Voor polissen die vervallen op 1 december van dit jaar en die niet muteren, duurt het dan bijna elf maanden voordat de verschillen tussen beide administraties zijn gecorrigeerd via prolongatieberichten.

Reageer op dit artikel