nieuws

Kamervragen over thuiszorgpolis Zilveren Kruis

Archief

Bent u niet bang voor een tweedeling in de zorg? Dat is een van de kernpunten in de schriftelijke vragen die door leden van de Tweede Kamer aan de staatssecretaris van Volksgezondheid zijn gesteld naar aanleiding van de introductie van de ThuiszorgAcuutVerzekering door Zilveren Kruis Achmea.

Dergelijke Kamervragen ‘moesten’ er wel komen na de introductie van deze opmerkelijke verzekering eind juli (zie pag. 31 in dit nummer). Het zijn de Kamerleden Kant (Socialistische Partij) en Arib (PvdA) die daarover in de voorbije weken schriftelijke vragen hebben gesteld.
Kant vraagt onder meer: “Bent u van mening dat hier onder andere AWBZ-zorg wordt geboden, waarvoor mensen ook AWBZ-premie betalen en waar zij dus al recht op hebben? Zo ja, vindt u dat niet misleidend?”
Een vraag van Arib is: “Deelt u de mening dat met het aanbieden van deze polis voor Zilveren Kruis Achmea de wens om de wachtlijsten weg te werken niet langer een prioriteit zal zijn, ten einde de verzekering te kunnen verkopen?”.

Reageer op dit artikel