nieuws

Kabinet wil geen uniseks- pensioentarief

Archief

Het kabinet wil geen landelijke invoering van sekseneutrale tarieven of sterftetafels bij aanvullende pensioenverzekeringen.

Dat heeft staatssecretaris Mark Rutte de Tweede Kamer in een brief meegedeeld, waarin hij de conclusies samenvat uit een onderzoek naar de invoering van unisekstarieven. Volgens Rutte maakt het rapport duidelijk dat er in de Europese Unie en in relevante landen daarbuiten geen gebruik wordt gemaakt van sekseneutrale tarieven of sterftetafels. “In veel landen bestaan weliswaar wettelijke regels voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen in collectieve pensioenregelingen, maar de tijd is internationaal gezien nog niet rijp voor unisekstarieven.”
Verder bieden sekseneutrale tarieven volgens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ons land geen toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande voorschriften voor gelijke behandeling (Pensioen- en Spaarfondsenwet en de Wet Gelijke Behandeling). “Gezien deze overwegingen verdient het de voorkeur om het huidige voorschrift van gelijke uitkeringen voor mannen en vrouwen te handhaven.”

Reageer op dit artikel