nieuws

Je zit in een commissie: wat schuift dat nou?

Archief

Je zit in een commissie: wat schuift dat nou?

Met de omvang van onze verdiensten lopen we niet graag te koop. Het intermediair zit er bijvoorbeeld helemaal niet op te wachten om de klant in de toekomst een financiële röntgenfoto van zijn of haar provisie te geven. Toch zijn ook velen van ons zeer geïnteresseerd in de verdiensten van anderen. Daarbij gaat het niet alleen om de salarissen, maar ook om de verdiensten uit nevenfuncties.
In de Nederlandsche Staatscourant stond op vrijdag 10 augustus een besluit van de minister van Financiën omtrent ‘Vaststelling vergoedingen leden Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidsexamens Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf’. Deze vergoedingsregeling was voor het laatst gewijzigd in 1996, dus die mocht van lieverlee wel eens worden aangepast.
Als u wilt weten, wat de niet-ambtelijke leden voor dat commissiewerk vangen (en dat wilt u), dan volgt hier een overzicht. Daarbij merken we op, dat de guldensbedragen een beetje vreemd zijn, maar dat komt doordat de vergoedingen (toekomstgericht) zijn gebaseerd op ronde eurobedragen.
Voor het bijwonen van een vergadering krijgt de betrokken verzekeringsman of -vrouw een vergoeding van f 253,43. Voorts is er een kwartaalvergoeding van f 506,85. De voorzitter van de commissie ontvangt f 380,14 per bijgewoonde vergadering en f 760,28 per kwartaal.
Ook de reiskosten worden uiteraard gecompenseerd. Voor ‘treiners’ wordt vergoed op basis van 1e klasse. Voor de vergoeding van vervoer per eigen auto vermeldt deze overheidsregeling een (op zich genomen) verrassende grondslag. Dit gebeurt “op basis van het door het Verbond van Verzekeraars hiervoor gehanteerde tarief”.
Om het compleet te maken, toch nog even het Verbond gebeld. De autokostenvergoeding bedraagt al geruime tijd het alom gehanteerde f 0,60 per kilometer. Zo, dan bent u weer helemaal bij in deze komkommertijd.
15 verticaal: ‘verzekeraar die sjoemelt’
Het weekblad Vrij Nederland heeft, zoals zoveel bladen, een kruiswoordpuzzel. In de editie van 14 juli was de omschrijving bij 15 verticaal: verzekeraar die met zijn winstcijfers sjoemelt? Het goede antwoord moest zijn ‘Aegon’.
Dit vonden ze bij het Haagse concern niet leuk. Sterker nog: Jan Driessen, directeur Communicatie van Aegon, stuurde een brief naar Vrij Nederland. Het was onjuist en ging in zijn ogen dus echt te ver. Driessen betoogt, dat Aegon ten aanzien van de verslaglegging van de jaarcijfers een systeem heeft ontwikkeld dat inmiddels ook door andere financiële instellingen is overgenomen. “Het is zeer transparant, heeft een breed draagvlak en is door de Raad voor de Jaarverslaggeving in 1998 goedgekeurd. Het is een conservatief systeem dat juist in het belang is van polishouders en aandeelhouders. Met als groot voordeel dat manipulatie juist wordt voorkomen. Aegon verzet zich daarom tegen de voorstellen van de commissie Traas, die de beleggingsresultaten op moment van realisatie wil laten opnemen in de jaarcijfers. Dat systeem nodigt volgens Aegon juist uit tot gesjoemel met cijfers.” Tot zover Driessen.
Puzzelmaker Jelmer Steenhuis stelde in zijn naschrift, dat Driessen met een grote boog om de belangrijkste conclusie van de commissie Traas heenloopt. En die is: Nederlandse verzekeraars, en met name Aegon, kunnen – door het spreiden van beleggingsopbrengsten over meerdere jaren – in hun jaarverslagen winst rapporteren, terwijl op jaarbasis verlies wordt gemaakt. Steenhuis: “Bij nader inzien heeft Driessen gelijk als hij stelt dat ‘sjoemelen’ de waarheid enigszins geweld aandoet. ‘Volksverlakkerij’ ware een treffender omschrijving geweest”.
In navolging van de inmiddels zeer succesvolle AssurMada staat er een nieuwe overtocht naar Groot-Brittannië op stapel. Ron Snellen, schade-expert bij Hettema+Disselkoen, is voornemens om voor assurantiemannen en -vrouwen een reis te organisaren naar ‘de mooiste voetbalclub ter wereld’: Manchester United. Vanzelfsprekend wil Ron Snellen eerst inventariseren hoe groot de belangstelling voor een dergelijke trip is onder de collega’s in de assurantiewereld. Heeft u mogelijk animo om deel te nemen aan een ‘AssuManchester’, maak dit dan s.v.p. kenbaar in een mailtje aan ronsnellen@hend.nl
Het beeldmerk van de illustere Britse club.
Een nieuwe held op ‘Old Trafford’: Ruud van Nistelrooy.
Erasmus sponsor North Sea Jazz
Verzekeraar Erasmus trad vorige maand op als een van de sponsors van het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Tal van Erasmus-relaties zijn te gast geweest op het festival.
Erasmus wil het evenement volgend jaar opnieuw sponsoren. “Jazz sluit namelijk aan bij de filosofie die wij ook hebben: het kent vele stijlen – van klassiek tot experimenteel – en het biedt voor elk wat wils.”
Een keepersduik met gevolgen
Andy Dibble, voormalig keeper van het nationale voetbalelftal van Wales, heeft een schadevergoeding gekregen van maar liefst £ 20.000. Hij kreeg deze als compensatie van de forse ‘brandwonden’ die hij heeft opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd van zij club Barry Town bij Carmarthen Town. De keeper kwam bij een duikpoging met zijn gezicht in aanraking met een kalklijn op het veld. De kalk bleek van een dusdanige samenstelling te zijn dat de doelman brandwonden opliep die hem voor de rest van zijn leven zichtbaar verminkten. Het veld werd door de plaatselijke gemeente onderhouden.
Zwitserleven schenkt ton aan ‘Doe een Wens’
Zwitserleven heeft vorige maand een cheque ter waarde van honderdduizend gulden overhandigd aan de Doe een Wens Stichting. Aanleiding voor deze gift (bijeengebracht door Zwitserleven en haar relaties) is de honderdjarige aanwezigheid in Nederland van de Zwitserse maatschappij. De Doe een Wens Stichting is opgericht om droomwensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan. Inmiddels is dat al in meer dan duizend gevallen gebeurd.
Inboedel hoger dan opstal
The Kinks zongen erover en de Britse kapper Stephen Gray is het: ‘a dedicated follower of fashion’. De man is zo gek op (bijzondere) kleding dat zijn inboedel voor een hoger bedrag is verzekerd dan zijn woning. Zijn garderobe, waarvan onder meer enkele kledingstukken van Versace, Vivienne Westwood en Jean Paul Gaultier deel uitmaken, is verzekerd voor £ 37.000, £ 2.000 meer dan de woning waarin ze hangen. = = = = = = = = VIJFDE KOLOM Bestaat er een komkommertijd- verzekering voor kranten?

Reageer op dit artikel