nieuws

Interpolis lonkt tevergeefs naar Univé

Archief

Interpolis heeft een poging gedaan om tot een vorm van samenwerking danwel fusie te komen met Univé. De Rabobank-dochter wil haar coöperatieve zusterorganisatie graag inlijven, maar heeft voorlopig nul op rekest gekregen.

Het initiatief van Interpolis vloeit voort uit de wens van de Rabo-dochter om de krachten in de coöperatieve verzekeringswereld te bundelen. Verder streeft moederbedrijf Rabobank naar het marktleiderschap op zowel bancair als verzekeringsgebied.
Plaatsvervangend voorzitter van de Interpolis-hoofddirectie Huub Hannen bevestigt dat het Tilburgse concern eind vorig jaar het voorstel bij Univé op tafel heeft gelegd om te komen tot enige vorm van samenwerking of samengaan. “We hebben de directie van Univé concreet gevraagd om daarover eens na te denken.”
Ter verdere toelichting zegt Hannen dat de toegevoegde waarde voor Interpolis onder meer ligt op het gebied van zorgverzekeringen. “Univé is een professionele zorgverzekeraar, daar zouden wij graag van profiteren. Omgekeerd zouden wij iets kunnen betekenen voor het levenbedrijf van Univé waarin de laatste jaren nauwelijks beweging te bespeuren is.”
Fusie backoffices
Dat dit voorstel van Interpolis meer om het lijf heeft dan louter een algemeen aftastend verzoek blijkt uit de reactie van algemeen directeur Edwin Velzel. Hij zegt dat de Rabobank-dochter uit is op een samenvoeging van de backoffice-activiteiten van beide coöperatieve ondernemingen. “Wij hebben toen meegedeeld dat – alvorens de gesprekken de diepte in zouden gaan – wij eerst de aangesloten onderlingen zouden willen raadplegen of en zo ja, in welke mate er behoefte bestaat aan een samenwerking of een samenvoeging met Interpolis”.
De Univé-top peilde de stemming van alle lokale (brand)onderlingen vervolgens op een handjevol regionale bijeenkomsten. “Een ruime meerderheid sprak zich op die districtsbijeenkomsten uit voor het handhaven van onze zelfstandigheid”, aldus Velzel. Volgens hem zien de onderlingen onvoldoende synergievoordelen op het gebied van de distributie van verzekeringen. “Synergie in distributie is voor ons uitermate belangrijk; het kan niet zo zijn dat op lokaal niveau een Univé-onderlinge en een Rabobank producten aanbieden uit dezelfde fabriek. Op dat soort concurrentie zitten de onderlingen niet te wachten.”
Niet nieuw
Een samenwerking tussen Univé en Interpolis zou niet geheel nieuw zijn. Tot medio 1993 bestond al een stevige relatie tussen de coöperatieve verzekeraars. In september van dat jaar kwam de relatie onder hoogspanning te staan toen Rabobank de lokale en regionale bankkantoren ging verplichten om hun verzekeringsproductie onder te brengen bij ‘huisverzekeraar’ Interpolis. Een grote meerderheid van de bankkantoren gaf daaraan gehoor met als gevolg dat de productiestroom richting Univé min of meer opdroogde.
Op last van de begin dit jaar opgestapte algemeen directeur Thijs Meinders kwam het daarop tot een definitieve breuk. Met onmiddellijke ingang werden de agentschappen van 25 Rabobanken opgezegd. “Er blijven voor ons nauwelijks commerciële perspectieven over” zei Meinders destijds. In twee jaar tijd werden toen meer dan honderd Rabo-agentschappen doorgehaald. Volgens Meinders had dat nauwelijks impact op het premie-inkomen van Univé. “Het gaat om een premie-omzet van 5%, een marginaal belang dus”, zei hij destijds.
Volgens Velzel is Univé nog steeds in gesprek met VGZ over een fusie op het gebied van zorgverzekeringen; voor het levenbedrijf wordt volgens hem niet (meer) gezocht naar een partner. “We gaan op eigen kracht door”, aldus Velzel. Levensverzekeringen met een beleggingselement betrekt Univé al geruime tijd van Zwitserleven.
Resultaten
De brutopremie-omzet van Univé bedroeg vorig jaar f 2,4 (2,1) mld, waarvan f 1,6 (1,4) mld in Zorg, f 628 (582) mln in Schade en f 56 (58) mln in Leven. De resultaten van het zorg- en schadebedrijf waren zwaar negatief: f -52 (+18) mln respectievelijk f -49 (-0,5) mln.
Het aantal aangesloten (brand)onderlingen is de laatste maanden sterk gereduceerd door fusies en overnames. Van de tachtig onderlingen is nu nog ongeveer de helft over, zegt Velzel. “Het aantal vestigingen van deze onderlingen blijft onveranderd 150.”
Edwin Velzel (Univé): “Meerderheid onderlingen heeft geen behoefte aan samengaan met Interpolis.”
Huub Hannen (Interpolis): “Univé is een professionele zorgverzekeraar, daar zouden wij graag van profiteren.”

Reageer op dit artikel