nieuws

Interpolis heft intermediairbedrijf op

Archief

Interpolis Intermediair Bedrijf (IIB), de in Leidschendam gevestigde organisatie voor ondersteuning van assurantiekantoren, wordt opgeheven. Van de 150 medewerkers is het grootste deel al herplaatst; voor 25 medewerkers wordt nog intern of extern naar een alternatieve functie gezocht.

Het opheffen van IIB is een direct gevolg van de reorganisatie bij Interpolis. De maatschappij wordt opgesplitst in zes marktorganisaties (Schade Particulier, Schade Bedrijven, Leven Particulier, Pensioenservices, Collectieve Regelingen en Ondernemingen/EB). Deze marktorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de productontwikkeling, omzet en resultaat. Ongeacht het verkoopkanaal (direct, Rabobank of tussenpersoon) krijgt de klant dezelfde producten, premiestelling en schade-afhandeling.
In de nieuwe concernstructuur is geen plaats meer voor IIB. Alle nieuwe marktorganisaties zullen zelf de contacten met assurantiekantoren moeten aanknopen en de gewenste marktondersteuning verlenen.
Niet rendabel
Gelijktijdig met de opheffing van IIB heeft Interpolis de bestaande samenwerking met 150 assurantiekantoren herzien. Van ruim zestig kantoren is al afscheid genomen, omdat zij niet rendabel zouden zijn. Met de overige tussenpersonen worden nieuwe afspraken gemaakt over continuering van de samenwerking, zij het op basis van door Interpolis gedicteerde condities. Zo moeten assurantiekantoren voortaan toestaan dat bij schadeverzekeringen de polisverzending, de premie-incasso en de schade-afwikkeling uit efficiency-overwegingen worden verzorgd door het hoofdkantoor van de verzekeraar in Tilburg. De financiële consequentie van deze taakuitholling is dat de provisie op schadeproducten met een kwart wordt verlaagd tot 15%. “We hebben hier uiteraard goed over nagedacht, maar we geloven dat het werken met standaardprocessen een goede zaak is voor tussenpersonen. Zij krijgen meer tijd voor acquisitie van klanten en verkoop van producten”, zegt IIB-directeur Tiny Coppens, die zelf nog geen nieuwe functie heeft. “Ons optimisme is gebaseerd op de ervaringen opgedaan bij de Rabobanken met de verkoop van de Alles-in-één-Polis en de Bedrijven Compact Polis.”
Veel verzet
De maatregelen van de Rabobank-dochter stuiten op veel verzet bij het intermediair. Volgens Theo Rijkelijkhuizen, directeur/eigenaar van het gelijknamige assurantiekantoor in Roelofarendsveen en tot voor kort voorzitter van de belangenorganisatie van Interpolis-tussenpersonen Nevat, is er veel protest. “De meeste kantoren pikken dit gewoon niet.” Hij laat weten dat als Interpolis haar plannen doorzet de productiestroom richting Tilburg wel eens snel kan opdrogen. “De tussenpersonen zullen in dat geval overwegen hun productie elders te gaan onderbrengen. In deze regio hebben twintig kantoren al de koppen bij elkaar gestoken om te zoeken naar alternatieve oplossingen.”
Collega Jac. Vos van assurantiebedrijf Luyten in Etten-Leur komt tot dezelfde conclusie. “We zullen niet meteen alles, maar toch zeker een deel van onze productie bij een andere verzekeraar gaan onderbrengen.” Vos onderkent de noodzaak van Interpolis om tot efficiency-maatregelen te komen. “Het is een simpel kosten/baten-verhaal. Interpolis heeft zichzelf gewoon de vraag gesteld: bij welk percentage van de premie-omzet is het nog lonend om een ondersteunend apparaat in de lucht te houden. Dit zat er al een jaar lang aan te komen. Dat neemt niet weg, dat tussenpersonen zich onmogelijk de taken waarmee zij hun toegevoegde waarde aantonen, kunnen laten afpakken.”
Pijnpunten
Coppens geeft desgevraagd toe dat er gesprekken lopen met de Nevat over de pijnpunten van de tussenpersonen. Die gesprekken zullen evenwel volgens hem niet resulteren in een wijziging van de plannen. “Interpolis gelooft heilig in dit concept van één product en één proces voor alle verkoopkanalen. Daar is erg goed over nagedacht. De Nevat is daar tegen. Indien de standpunten ver uiteen blijven liggen, zullen we afscheid van elkaar moeten nemen. Het is niet anders.”
Door het stopzetten van de samenwerking met bestaande kantoren loopt Interpolis het risico dat een deel van de portefeuille op de tocht komt te staan. “Dat zit er in”, beaamt Coppens. “Wellicht moeten we eerst door een dalletje, maar de toeloop van nieuwe assurantiekantoren zal ervoor gaan zorgen dat we onder een scherpere hellingshoek daaruit kunnen klimmen.”
De nieuwe duovoorzitters Oosterveer en Van der Schot van de Nevat waren niet bereid commentaar te geven, respectievelijk met vakantie.
Het hoofdkantoor in Tilburg gaat uit efficiency-overwegingen een flink aantal taken van het intermediair overnemen.

Reageer op dit artikel