nieuws

Interpolis groeit vooral in Leven

Archief

Interpolis heeft in het eerste halfjaar de premieomzet met een kwart weten te verhogen. De groei is vooral het gevolg van sterk gestegen premie-inkomsten (+31%) uit levensverzekeringen.

De totale premieomzet is in de eerste zes maanden met 25% gestegen tot e 2.357 (1.890) mln. De groei is volgens Interpolis vooral toe te schrijven aan succesvolle acties voor koopsommen en direct ingaande lijfrentes. Die hadden een sterk effect op de premieomzet Leven, die vergeleken met de eerste helft van 2002 met 31% steeg tot e 1.637 (1.246) mln.
Het schadebedrijf verhoogde de omzet door het stijgende aantal Alles-en-één-Polissen en Bedrijven-Compact-Polissen met 12% tot e 720 (644) mln. De dienstverlening op het gebied van pensioenen en bedrijfszorg leverde met e 136 (116) mln 17% meer inkomsten op.
Het operationele resultaat van Interpolis steeg tot e 101 (84) mln, vooral door een beter resultaat in Schade.
Hypotheken
De Rabobank Groep krikte het marktaandeel in hypotheken, dat een jaar geleden nog 22% bedroeg, weer op naar het oude niveau van 25%. Daarvoor is de vorig jaar gestarte nieuwe hypotheekverstrekker Obvion, waarvan Rabobank voor 70% aandeelhouder is, verantwoordelijk met een marktaandeel van 4%. Het restende deel is afkomstig van de lokale banken.
Het operationele resultaat van de Rabobank Groep steeg tot e 1.573 (1.463) mln; de nettowinst steeg met 7,6% tot e 748 (695) mln.

Reageer op dit artikel