nieuws

Internationale polissen blijven lokaal belast

Archief

Het Europese Hof van Luxemburg heeft beslist dat grensoverschrijdende verzekeringspolissen van grote bedrijven niet kunnen ontsnappen aan de lokale belastingdiensten. Tot nu toe was het onduidelijk of deze polissen, die risico’s dekken in diverse landen, onder één of meer belastingsystemen zouden vallen.

Met het debat over de harmonisering van alle fiscale systemen in Europa hadden specialisten verwacht dat het Europese Hof een andere beslissing zou nemen.
Aanleiding voor de beslissing vormde het ondertekenen van een polis door een Brits bedrijf bij een Britse verzekeraar voor alle risico’s van zijn dochterondernemingen. Een van deze dochters had een kleine activiteit in Nederland en de Nederlandse belastingdienst had een belasting over de premies van de betreffende polissen opgelegd. Voor de zekerheid heeft de Nederlandse justitie toen het Europese hof gevraagd uitspraak te doen over deze kwestie. Het Hof stelde vervolgens de Nederlandse belastingdienst in het gelijk.

Reageer op dit artikel