nieuws

Intermediaire organisaties gaan prestaties verzekeraars meten

Archief

DAK, NBVA en NVA gaan gezamenlijk de kwaliteit meten van de dienstverlening door verzekeraars richting intermediair. Nipo voert het onderzoek uit. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht.

De prestatiemeting bestaat uit een schriftelijke enquête die naar de leden van DAK en de beide brancheorganisaties wordt gestuurd. Via gesloten vragen kunnen de leden aangeven wat zij vinden van de prestaties van hun vijf primaire leveranciers. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen Leven en Schade.
Het onderzoek richt zich op aspecten van dienstverlening door verzekeraars, waaronder kwaliteit van front- en backoffice, doorlooptijden, toegankelijkheid et cetera. Een en ander moet leiden tot een ranglijst van de meer/meest opvallend presterende verzekeraars, dan wel de slechtst presterende verzekeraars.
Tussenpersonen zullen aan de hand van uitkomsten van deze meting het functioneren van maatschappijen beter kunnen beoordelen. Omgekeerd krijgen verzekeraars meer inzicht in wat tussenpersonen belangrijk vinden aan hun samenwerking. Verder kunnen verzekeraars eigen prestaties vergelijken met die van collega-verzekeraars.
Het onderzoek zal volgens de plannen jaarlijks worden herhaald.

Reageer op dit artikel