nieuws

Intermediair wil nauwelijks investeren in internet

Archief

Tussenpersonen vinden de vormgeving van een website belangrijker dan dat er via de site online offertes verstrekt kunnen worden. Ook aan de mogelijkheid dat de verzekerde zijn portefeuille zelf in kan zien of kan bewerken, hecht het intermediair minder waarde.

Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door het bedrijf Innercircle in samenwerking met de Financial Planners Association Nederland (FPA), in opdracht van het weekblad VVP. De resulaten van de enquête, die het vakblad hield onder haar lezers, werden onlangs door Caroline in ’t Veld (Innercircle) en Symon Jagersma (FPA Nederland) gepresenteerd op het congres F-commerce in het Hart van Holland in Nijkerk.
Tussenpersonen zijn niet bereid veel geld te steken in het bouwen van een website, zo blijkt. Maar 35 van de in totaal 192 respondenten wil jaarlijks ( 1.500 besteden aan een website; negentien respondenten maximaal ( 3.000 en veertien maximaal ( 5.000. Slechts één is bereid daar jaarlijks ( 7.500 voor uit te trekken. Vier respondenten noemen een bedrag boven de ( 10.000. Het is onduidelijk in hoeverre de grootte van het kantoor te maken heeft met het bedrag dat men aan het bouwen en onderhouden van een website wil besteden.
Uit de enquête blijkt verder dat ongeveer een kwart van de tussenpersonen denkt dat hun bestaande klanten tevreden zijn over de website. Van de 192 respondenten denken er 33 dat hun klanten onder de indruk zijn van de website, omdat de website is geïntegreerd met alle andere marketingactiviteiten; 23 respondenten denken dat de website voor positieve media-exposure heeft gezorgd en nog eens 23 zeggen dat de website nieuwe klanten heeft opgeleverd.
Bouw
De bouw van de website is in 28 van de gevallen uitgevoerd door een plaatselijk internetbedrijfje, nog eens 28 respondenten hebben de website laten bouwen door een gespecialiseerde financiële websitebouwer. Bij tien tussenpersonen heeft een medewerker de bouw op zich genomen en zestien tussenpersonen hebben het zelf gedaan. Van de in totaal 192 respondenten heeft niemand de website door een verzekeraar laten bouwen.
Van de tussenpersonen die geen eigen website hebben, wijt ongeveer een kwart dat aan tijdgebrek. Twijfel was bij 21 respondenten de reden. De toegevoegde waarde wordt door negentien respondenten in twijfel getrokken en twintig respondenten geven aan dat de kosten een rol spelen. Nog eens twintig tussenpersonen hebben een website in ontwikkeling. Bij deze vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.
De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de uitgave ‘Under construction, internet in uitvoering’. Hierin staan ook interviews met een aantal mensen uit de branche en tips. Verder zijn resultaten opgenomen van enquêtes die door Avéro Achmea, NBVA en Falcon Leven onder tussenpersonen zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar.

Reageer op dit artikel