nieuws

Intermediair pleidooi voor doorlopende provisie

Archief

Zowel de NVA als de NBVA hebben vorige week een pleidooi gehouden voor een verschuiving in de beloning van tussenpersonen. De hoogte van de afsluitprovisies moet afnemen ten faveure van doorlopende provisie, zo is de strekking.

Beide intermediairorganisaties willen met hun pleidooi sturing geven aan de lopende beloningsdiscussie. De NVA zegt bij het ministerie van Financiën en politici een oplossing hebben aangedragen voor het probleem van misselling: verkoop gedreven door provisie in plaats van advisering van het beste product. Volgens de NVA volstaat “een andere verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie”.
Een lagere afsluitprovisie neemt een belangrijke prikkel tot provisiegedreven verkoop weg en een hogere doorlopende provisie moedigt structurele zorginspanningen aan, zo is de redenatie. Voorwaarde voor de NVA is dat op de (verlaagde) afsluitprovisie geen terugbetalingsverplichting meer rust in geval van vroegtijdige afkoop van een verzekering. Bijkomend voordeel is dat intermediairwijziging hierdoor veel eenvoudiger wordt.
Het voorstel van de NVA is niet van harte. De standsorganisatie wil de situatie liefst laten zoals ze nu is. “Laat de Autoriteit Financiële Markten met de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening in de hand eerst een laten zien wat zij aan misselling kan doen. Wij hebben daar hoge verwachtingen van”, zegt directeur Niels Mourits. Hij voegt eraan toe dat de NVA zich bij leven- en hypotheekproducten sterk maakt voor het vermelden van de total expense ratio in de financiële bijsluiter én in jaarlijkse waardeoverzichten. “Wat wordt in totaal aan kosten ingehouden en wat gaat renderen.”
Overgangstermijn
De NBVA heeft haar standpunten in een brief toegelicht aan het ministerie van Financiën. De standsorganisatie herhaalt daarin het pleidooi – reeds in 1997 gestart onder leiding van toenmalig voorzitter Alexander van Voorst Vader – om een deel van de afsluitprovisies in te ruilen voor doorlopende. De NBVA wil echter wel een overgangstermijn van minimaal vijf jaar “om een continuïteitsbreuk in de intermediaire bedrijfstak te voorkomen”.
Meer transparantie over de beloning van tussenpersonen zien zowel de NBVA als de NVA niet zitten. De NBVA wijst onder meer op de ongelijkheid die dan ontstaat ten opzichte van concurrerende banken en direct-writers. De NVA (zie hiernaast) voorziet teruglopende inkomsten voor het intermediair en vreest dat daardoor laagdrempelig advies in gevaar komt. Het wegvallen van “horizontale solidariteit” – de lage beloning voor een avp wordt gecompenseerd door de hoge opbrengsten uit levensverzekeringen – zal volgens de NVA vooral kleine kantoren in problemen brengen.

Reageer op dit artikel