nieuws

Intermediair ontvangt in maart Wabb-brief van Belastingdienst

Archief

De Belastingdienst informeert half maart zo’n 23.000 tussenpersonen (uit het SER-register) over de heffing van assurantiebelasting ná de wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Declaraties die niet te herleiden zijn tot een gesloten verzekering, vallen straks onder de omzetbelasting: 19% BTW-heffing dus.

Harry Cohen, inspecteur van de eenheid Grote Ondernemingen van de Belastingdienst in Amsterdam, begrijpt de commotie in assurantieland eigenlijk niet. ’t Is volgens hem heel simpel. “Als een tussenpersoon in de manier van belonen niets verandert, dus alleen betaald wordt met provisie door de verzekeraar, dan verandert er niets. De maatschappij voldoet over de brutopremie, dus premie plus provisie, 7% assurantiebelasting.”
“Laat je je echter rechtstreeks betalen door de klant, dan moet je als tussenpersoon 7% assurantiebelasting voldoen over de beloning die verband houdt met het sluiten van een verzekering. De verzekeraar zorgt voor voldoening van die 7% over de nettopremie, de premie exclusief intermediairsbeloning.”
BTW-plichtig
Waar ligt volgens de Belastingdienst de grens tussen beloning voor een ‘algemeen’ advies – uurtarief of abonnementsgeld – en beloning die direct verband houdt met het sluiten van een verzekering?
“Dat bepaalt de tussenpersoon zelf. Hij is verantwoordelijk voor de aangifte.”
Hoe zit het eigenlijk met de beloning die niet direct is toe te schrijven aan het sluiten van een verzekering? Is die onbelast of moet daarover 19% BTW worden betaald, net als bijvoorbeeld accountants of financieel planners doen?
“Het laatste. Zulke adviezen vallen onder de noemer bedrijfseconomische adviezen waarover BTW wordt geheven. Dat geldt ook voor adviezen voor hypotheken of financieringen of verzekeringen waarover géén assurantiebelasting is verschuldigd. Als zulke adviezen niet tot een overeenkomst leiden, en dus louter een advies blijken, dan moet over het eventueel in rekening gebrachte bedrag BTW worden betaald. Beloning voor adviezen valt onder de omzetbelasting.”
Het is dus erg aantrekkelijk om – waar mogelijk – declaraties volledig toe te schrijven aan een gesloten verzekering: het verschil is namelijk 7% assurantiebelasting tegenover 19% BTW?
“Nee, het geven van adviezen en het sluiten van verzekeringen dient strikt te worden gescheiden. Het is aan ons om de aangiften te beoordelen. Net als bij alle andere bedrijfstakken zullen we die aangiften in historisch perspectief bekijken en bij twijfel een nader onderzoek instellen.”
Brief
Rond 15 maart hoopt de Belastingdienst een mailing te sturen naar zo’n 23.000 adressen uit het register van assurantietussenpersonen van de SER. Zij krijgen naast een aanbiedingsbrief een folder met uitleg over de assurantiebelasting. Daarin staat onder meer een opsomming van de verzekeringsvormen waarover géén assurantiebelasting wordt geheven. Ook daarin is volgens Cohen geen verandering gekomen. Het gaat om verzekeringen voor: leven, ongevallen, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ziekte, ziektekosten, werkloosheid, zeeschepen en luchtvaartuigen, transport, exportkrediet en herverzekeringen.
De afhandeling van assurantiebelasting geschiedt bij de eenheid Grote Ondernemingen Amsterdam. Tussenpersonen die zich na 1 april op andere wijzen laten belonen dan provisie alleen, krijgen dus twee fiscale loketten: één voor de eigen onderneming en één voor de assurantiebelasting. De eenheid Grote Ondernemingen Amsterdam verstrekt – op aanvraag – speciale aangifteformulieren.
Op basis van gesprekken met tussenpersonen verwacht Cohen dat het aantal kantoren dat gebruik gaat maken van de nieuwe beloningsmogelijkheden, beperkt zal blijven. “Van al die tussenpersonen die we aanschrijven, is maar een klein deel actief. De rest valt dus al af. En het is maar de vraag hoeveel van die actieve kantoren afstappen van het provisiesysteem. Het zal wel te behappen zijn.”

Reageer op dit artikel