nieuws

‘Intermediair moet een vergoeding van contra-expert kunnen krijgen’

Archief

Het contra-expertisebureau Krantz & Polak Resolve vindt dat assurantietussenpersonen een vergoeding moeten krijgen indien zij zaken bij een contra-expert aanbrengen. Deze min of meer vaste vergoeding zou geen relatie mogen hebben met de hoogte van het schadebedrag.

Krantz & Polak heeft hierover in zijn jongste nieuwsbrief een openbare discussie aangezwengeld. In een toelichting stelt het bureau, dat een dergelijke vergoeding past in de gedachte van een modulaire opbouw van vergoedingen. “Het past, volgens ons, mede in de trend van een open en narekenbare beloningsstructuur. Het sluit bovendien aan bij onze gedachte dat een goede schadebehandeling onevenredig hoge kosten met zich meebrengt voor het intermediair. Kosten die, vooral bij complexe of veelomvattende schade, het bedrijfsresultaat bovenproportioneel negatief kan beïnvloeden. En dit leidt dan weer, volgens ons, tot een verminderd enthousiasme om met dergelijke schade bemoeienis te hebben, waardoor ook de kennis er ervaring met betrekking tot schaderegeling uit de bemiddelingssector vloeit.”
Krantz & Polak verwijst naar de Verenigde Staten, waar het volstrekt normaal is om het intermediair een vorm van beloning te geven bij het aanbrengen van schadezaken. “De vorm van deze ‘schadebemiddelingsprovisie’ laat zich nog bezien, maar gedacht kan worden aan een gelijke vergoeding als verkregen wordt bij afsluiting van de desbetreffende post. Deze provisie, door tegenstanders van het concept aangeduid met ‘retourprovisie’, ‘niet chique’ en ‘not done’ heeft in het verleden wel geleid tot openbare afkeuringen.”
In de nieuwsbrief wordt als stelling voorgelegd: Is het verstrekken van een vergoeding aan het intermediair bij de bemiddeling tussen de verzekerde en een eigen expert een juiste of onjuiste wijze van zaken doen? Hwet bureau hoopt in het bijzonder op reacties van assurantieclubs en standsorganisaties. Anonieme reacties worden terzijde gelegd. Het e-mailadres is info@contraexpertise.nl

Reageer op dit artikel