nieuws

Intermediair kiest steeds meer voor doorlopende provisie

Archief

Tussenpersonen gaan geleidelijk meer kiezen voor een doorlopende provisie in plaats van afsluitprovisie bij individuele levensverzekeringen. In 2005 zal gemiddeld 61% van hun beloning voor nieuwe levenproductie uit doorlopende provisie bestaan, zo blijkt uit onderzoek door bureau D&O.

D&O heeft het onderzoek onder 345 assurantiekantoren gehouden. Deze tussenpersonen geven aan nu gemiddeld 29% doorlopende provisie en 71% afsluitprovisie te incasseren. In 2005 zal de situatie omgekeerd zijn: dan zal gemiddeld 61% van de provisie gespreid over (een deel van de) looptijd binnenkomen. Ruim 77% van het intermediair geeft aan de komende jaren meer te willen gaan sluiten op basis van doorlopende provisie.
Bij de grotere kantoren (11-20 medewerkers) en kantoren met meer dan 50% levenprovisie, gaat de voorkeur het meest uit naar afsluitprovisie (73% respectievelijk 80%) dan voor doorlopende provisie. Bij de kleine kantoren (tot twee medewerkers) en kantoren met minder dan 50% levenprovisie liggen deze percentages iets lager: 69% respectievelijk 52%, aldus bureau D&O.
Hetzelfde beeld is terug te zien bij NBVA- en NVA-kantoren. De levenprovisie van de (kleinere) NBVA-kantoren bestaat voor gemiddeld 65% uit afsluitprovisie. Bij de (grotere) NVA-kantoren is dat iets meer: 74%.
De keuze van tussenpersonen voor doorlopende provisie wordt bepaald door aspecten als: meer stabiliteit in inkomsten (76%), positieve waardeontwikkeling levenportefeuille (59%) en beter rendement polishouder (56%). Het belangrijkste nadeel is: het ontstaan van een liquiditeitsgat (50%).

Reageer op dit artikel