nieuws

‘Intermediair doet niets met Cartae-verzuimcijfers’

Archief

Het intermediair laat volop kansen liggen op het gebied van verzuimverzekeringen, meent AXA-directievoorzitter Jan van den Berg. Een speciaal rekenmodel voor de werkgever in het EB-programma Cartae, wordt volgens hem helemaal niet gebruikt.

Jan van den Berg sprak zijn verbazing hierover uit op een AXA-bijeenkomst met dertig tussenpersonen die werken met Cartae, het communicatieplatform dat tussenpersonen de mogelijkheid biedt om rechtstreeks collectiviteiten te sluiten en om daarover met werkgever en werknemers te communiceren. “Er zit in Cartae een database met de verzuimcijfers van alle bedrijfstakken in Nederland. Het enige wat u hoeft te doen, is de gegevens van het bedrijf in te voeren om er achter te komen hoe dit bedrijf presteert ten opzichte van de rest van de bedrijfstak. Vervolgens kunt u de werkgever ook laten zien, wat het ziekteverzuim hem op jaarbasis kost. Waarom gebruikt u dat niet?”, luidde de vraag van Van den Berg.
De reactie uit de zaal was duidelijk: “We zijn druk bezig met het berekenen van de fiscale jaarruimte”. Volgens Gerrit Borgers, Borgers employee-benefits, presenteert de tussenpersoon zich nog te veel als verkoper in plaats van adviseur. “Er moet een andere mindsetting komen. De tussenpersoon hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Maar hij moet het wel als zijn taak zien om de werkgever inzicht te bieden in de verzuimkosten.”
Desinteresse
Ook gastspreker Willem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid en nu onder meer voorzitter van de pensioencommissie van het Verbond van Verzekeraars, sprak tijdens de AXA-bijeenkomst zijn verbazing uit over de desinteresse van het intermediair. “Waarom zou je een verzuimverzekeringspakket van een verzekeraar niet willen verkopen als je toch aan tafel zit bij de werkgever?”
Vermeend ziet voor het intermediair verder groeimogelijkheden in de aanvullende pensioensfeer. Hij stipte nog eens aan dat circa 80% een pensioentekort zonder het te weten. Kansen ziet hij verder op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzuimverzekeringen, verzuimpakketten, hypotheekgebonden verzekeringsproducten en Box-3 producten. Daarnaast voorziet hij een duidelijke groei van de adviesmarkt op het terrein van pensioenen, lijfrentes, inkomensverzekeringen en hypotheken, omdat de “overheid ingewikkelde regelingen bedenkt”.
Ziekteverzuim
In zijn lezing meldde Vermeend nog maar eens dat Nederland het ziekste land van Europa is. “Het gemiddeld aantal ziektedagen ligt op 16,4 per jaar”, aldus Vermeend. Uit NIPO-onderzoek zou blijken dat 51% van het midden- en kleinbedrijf niet in staat is om een schatting te maken van de kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim. Die kosten zitten in doorbetaling bij ziekte, verzuimbegeleiding, vervanging, reïntegratie en productieverlies. Vermeend hanteert een vuistregel bij het vaststellen van de kosten. “De gemiddelde kosten van 1% ziekteverzuim, bedragen 1,3% van de loonsom (bovenop doorbetaling van het loon). Voor een gemiddeld detailhandelsbedrijf (20 formatieplaatsen) met 5% ziekteverzuim kost dat e 19.500. Voor een zieke werknemer met een brutojaarsalaris van e 30.000 bedragen de kosten van ziekteverzuim e 5.000 per maand inclusief loondoorbetaling. Als u in staat bent de werkgever dat te laten inzien, ligt er een markt voor u open.”
Willem Vermeend: “Waarom geen verzuimverzekeringspakket verkopen als je toch al aan tafel zit bij de werkgever?”

Reageer op dit artikel