nieuws

Inschrijving Raia-register opengesteld

Archief

De inschrijving voor Erkenningsregeling Registeradviseur in Assurantiën (Raia) is opengesteld. Het register is een initiatief van de Stichting Assurantie Registratie (SAR).

De regeling is bestemd voor A-gediplomeerden die werkzaam zijn als adviseur bij een assurantiekantoor, dan wel die eigenaar zijn van zo’n bedrijf. Kenmerkend aan de erkenningsregeling is dat de verplichting tot permanente educatie (PE-punten) geldt voor de individueel ingeschreven persoon en dus niet uitsluitend op het bedrijf van toepassing is, zoals dat nu met andere PE-regelingen het geval is.
Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen kan zich inschrijven in het Register voor Personen en de titel ‘Raia’ met bijbehorend logo voeren, zij het uitsluitend in combinatie met de eigen naam. In het Register voor Bedrijven kunnen ondernemingen worden geregistreerd die minimaal de helft van de feitelijk leiders vermeld hebben in het SER-register en het Register Personen. Deze bedrijven mogen de titel ‘Raia’ en het logo in hun (bedrijfs)uitingen voeren.
Voorwaarden
Om vermeld te worden in het Register voor Personen moet de aanvrager aan een aantal minimumeisen voldoen. Zo moet hij in het bezit zijn van een het diploma Assurantie-A, drie jaar relevante werkervaring hebben in de assurantieadvisering, en drie jaar ononderbroken werkervaring in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Verder moet een verklaring van goed gedrag worden overlegd en moet hij bekend staan als een persoon te goeder naam en faam. Daarnaast moet hij actief zijn in de assurantieadvisering en werkzaam zijn in een bedrijf dat beschikt over een Gidi-Advieswijzer. Verder moet het bedrijf waarin de aanvrager werkzaam is, beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale verzekerde som van e 1.250.000 per gebeurtenis en moet het bedrijf aangesloten zijn bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Aan het eind van ieder jaar controleert de SAR door middel van een uitgebreide steekproef of de ingeschrevenen voldoen aan alle voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt uitschrijving uit het betreffende register.
Permanente educatie
Anders dan bij overige PE-regelingen is ook de Registeradviseur in Assurantiën, als ingeschrevene in het Personenregister, verplicht zich jaarlijks bij te scholen. Hij moet jaarlijks zeven studiepunten halen.
Voor bedrijven geldt een staffel. Een bedrijf met 0-2 medewerkers moet 14 studiepunten halen; 2,1-4 medewerkers 24 studiepunten; 4,1-9 medewerkers 35 studiepunten; 9,1-19 medewerkers 50 punten; 19,1-49 medewerkers 75 studiepunten; 49,1-99 werknemers 125 studiepunten; 99,1-249 werknemers 250 studiepunten en meer dan 249,1 werknemers moeten 500 punten behalen. De zeven PE-punten die zijn behaald door ingeschrevenen in het Personenregister kunnen in mindering gebracht worden op het bedrijventotaal.
Voor 2002 geldt voor personen een entreegeld en jaarlijkse bijdrage van e 125. Voor bedrijven geldt een entreegeld en jaarlijkse bijdrage van e 150.

Reageer op dit artikel