nieuws

Innova op EB-toer met Werkgeversplan

Archief

Aan het productenpakket van Innova, het eigen label van 85 kantoren die bij de Dutch Insurance Group zijn aangesloten, is een Werkgeversplan toegevoegd. Het gaat om een pakket van diensten, verzekeringen en software voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Het Innova Werkgeversplan stelt de assurantie-adviseur in staat om, samen met de werkgever, per medewerker een pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vast te stellen binnen een door de werkgever gekozen budget en bandbreedte.
Volgens de Dutch Insurance Group wordt de assurantie-adviseur hiermee in staat gesteld om “de rol van productverkoper los te laten en zich te ontwikkelen tot beloningsmanager”. “Een assurantie-adviseur in deze rol fungeert als gesprekspartner, klankbord en vertrouwenspersoon van de ondernemer en heeft de kans om zijn levenproductie, bijvoorbeeld op pensioengebied, te vergroten.”
Het Werkgeversplan van Innova omvat ook een ‘WerkgeversDesk’, die tal van ondersteunende diensten biedt, zoals onder meer het verrichten van de salarisadministratie en verzuimregistratie.
Drie scenario’s
De bij het Werkgeversplan behorende employee-benefitssoftware is geënt op het in arbeidsvoorwaardenland steeds meer in zwang komende cafetariamodel. De software kan worden uitgebreid met het zogeheten Financial Life Cyclepakket. Hiermee kunnen berekeningen voor drie inkomensscenario’s worden gemaakt. Die scenario’s zijn: ‘wat gebeurt er bij overlijden?’, ‘wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?’ en ‘hoe zorg ik voor inkomsten als ik eerder wil stoppen met werken?’. Verder biedt Innova de bij haar aangesloten intermediairs diverse opleidingsmodules om de vakkennis op het terrein van employee-benefits te vergroten.

Reageer op dit artikel