nieuws

ING ziet niets in voorstel levensloop

Archief

ING heeft het platform ‘Goed Pensioen 2010-2050’ opgericht, dat moet leiden tot een langjarige visie op het Nederlandse pensioenstelsel. Door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gepensioneerden en pensioenfondsen in het platform op te nemen, hoopt ING op voldoende draagvlak om de huidige kabinetsplannen te kunnen veranderen.

Het platform doet denken aan de door het Verbond van Verzekeraars gesponsorde Commissie Nationaal Pensioendebat. Begin dit jaar stelde die commissie, onder leiding van huidig Meeùs-topman Willem Vermeend, voor de ongetoetste aftrek van lijfrentepremies te handhaven en een pensioenregister in te stellen. Daarvan is nog weinig terecht gekomen.
Verder hekelde de commissie de steeds maar wijzigende pensioenwetgeving, “die schadelijk is voor zowel de overheid als voor de verzekerings- en pensioensector”. Naast het feit dat burgers hun vertrouwen in de overheid verliezen “berokkent het voortdurende overheidsingrijpen de pensioenuitvoerders financiële schade en imagoschade”.
Dat ING zich ergert aan het overheidsbeleid rondom pensioen werd duidelijk tijdens een relatiedag voor tussenpersonen van Nationale-Nederlanden in De Efteling. Diederik Laman Trip, bestuursvoorzitter van ING Nederland, repte van een “Haagse mallemolen”, “een kermisattractie” en “een draaimolen die ons laat tollen op onze benen”. Het voorspelbare resultaat van dit beleid rond pensioen, bedrijfssparen en lijfrenten is volgens Laman Trip “chronische overbelasting van uitvoerders en werkachterstanden”.
Levensloop
De ING-topman gruwelt van het huidige levensloopvoorstel, waarvoor te weinig budget beschikbaar is en een administratieve nachtmerrie dreigt te worden. Dat laatste komt doordat werknemers jaarlijks mogen kiezen tussen sparen in de levensloopregeling of via spaarloon. “Het levensloopvoorstel zal zakken als een baksteen voor het examen”, zegt Laman Trip, verwijzend naar het kabinetsvoornemen om nieuwe wetgeving te toetsen op administratieve lasten. “En wat wordt bereikt met een levensloopregeling waarin je geld vele jaren vast zit en alleen kan worden gebruikt voor verlof en deeltijdpensioen, als je even fiscaal vriendelijk een spaarloonregeling laat bestaan waar het gespaarde geld al na vier jaar vrijkomt zonder bestedingsbeperking?”, zo vraagt hij zich af.
Pensioen
Omdat ING de pensioendiscussie niet aan “boekhouders” wil overlaten, is het platform ‘Goed Pensioen 2010-2050’ opgericht. Deze “bundeling van deskundigheid en ervaring” moet volgens Laman Trip eerst trends in het denken over werken en pensioen vaststellen, dan een beeld vormen van de samenleving over tien, vijftien en twintig jaar en daaruit afleiden welke hervormingen nodig zijn om ons land – in de komende periode van vergrijzing – te verzekeren van een goed pensioen tegen aanvaardbare kosten. Daarbij moet in elk geval het dogma van een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar op de helling. Laman Trip: “We worden steeds ouder en blijven langer gezond, dus een latere pensioendatum voor wie nog kan en wil werken is goed verdedigbaar”.
Volgens de ING-topman moeten mensen wel aan dat idee wennen. “De haast van het kabinet met de pensioenen is nergens op gebaseerd: ons pensioenstelsel staat niet met de rug tegen de muur.” Verder pleit hij voor het deeltijdpensioen “dat aantrekkelijker moet worden gemaakt voor mensen zowel jonger als ouder dan 65 jaar”. Het platform ‘Goed Pensioen 2010-2050’ moet voor 1 juni 2004 met een lange-termijnvisie komen.

Reageer op dit artikel