nieuws

ING is al sinds 2000 aandeelhouder Mandema

Archief

Mandema & Partners heeft toegegeven dat ING Groep een “substantieel aandelenbelang” bezit in het intermediairbedrijf. Toch wil het Haagse NVA-lid de participatie niet op briefpapier melden aan klanten en al helemaal niet hoe groot het ING-belang is.

Sinds 1 januari zijn NVA-leden verplicht om (ten minste) op briefpapier te vermelden of een verzekeraar een aandelenbelang heeft in het kantoor. Dat kan door het percentage van de participatie te melden, door te melden dat het kantoor “deel uitmaakt van verzekeraar X” of door gebruik te maken van de formulering “verzekeraar Y heeft een minderheidsbelang (of een meerderheidsbelang) in ons kantoor”. Uit onderzoek van AM (zie AM 3, pag. 1) blijkt overigens dat 90% van de NVA-leden zich niet aan deze lidmaatschapseis houdt. Sterker nog, de meeste leden kennen het voorschrift niet eens.
De directie van Mandema & Partners is wel degelijk van het NVA-voorschrift op de hoogte, maar is niet van plan zich ernaar te gaan gedragen. “We hebben afgesproken hier geen verdere mededelingen over te doen”, zegt Goldman. “We hebben gemeld dat ING een substantieel belang heeft genomen en hebben er geen behoefte aan dat te specificeren.” Goldman noemt noch het percentage, noch of sprake is van een minderheids- of meerderheidsbelang. “Verwijzend naar uw artikel: we zijn niet de enige die dit voorschrift niet naleven, hoor.”
De afwerende houding doet vermoeden dat het “substantiële belang” wel eens dicht in de buurt van de 100% kan liggen. Registers van de Kamer van Koophandel verschaffen hierover geen duidelijkheid. Een (bijna) 100%-belang zou goed passen in het algehele beleid van ING om geen minderheidsbelangen te nemen in intermediairbedrijven, maar vooral meerderheidsbelangen te verwerven. Volgens Goldman zijn hij en collega-directeur Cor van der Salm echter nog altijd mede-aandeelhouder. Dat geldt niet voor directielid Sjaak van Heukelum.
Onwaarheid
Hoeveel belang aan Goldmans woorden moet worden gehecht, is onduidelijk. Bij eerdere gelegenheden ontkende de Mandema-directie altijd glashard dat Nationale-Nederlanden/ING een aandelenbelang had in de assurantiemakelaar. Voorts suggereert het jongste persbericht dat ING de aandelen recentelijk heeft gekocht. Goldman erkent nu echter dat het belang al dateert uit “de loop van 2000”.
De beheervennootschap Mandema & Partners Beheer is overigens een oude (participatie)vennootschap van NN. De naamswijziging dateert al van 1998. Het lijkt derhalve waarschijnlijk dat NN/ING op dat moment al een aandelenbelang heeft genomen in het kantoor.
Vorig jaar heeft Mandema & Partners de pensioenadviesbureaus Prometheus (Amsterdam) en Borgh-Valkenburg (Apeldoorn) overgenomen. Borgh was daarvoor al eigendom van NN. Verder ‘verkocht’ NN eind 2000 een deel van de portefeuille van Planweb (Fortask Adviesgroep) aan Mandema.
Het Haagse bedrijf telt nu ruim tachtig medewerkers, verdeeld over drie vestigingen (Den Haag, Amsterdam en Apeldoorn), en is goed voor een premie-omzet van circa e 114 mln.
Netwerk
Het “substantiële belang” van ING is volgens Mandema genomen in het kader van “een strategische samenwerking met ING Groep”. Die samenwerking is gericht op het verder werken aan een landelijk netwerk. Zo wordt gedacht aan het openen/opkopen van pensioenadviesbureaus in Groningen, Brabant en Limburg.
De eerste nieuwe activiteit van Mandema & Partners betreft het bedrijf Care & Insurance, dat gisteren van start is gegaan. Dit kantoor richt zich met een zorgconcept (verzekeringen en diensten) op grote zakelijke klanten.
Initiatiefnemer van Care & Insurance is Richard Valkenburg, die als directeur/aandeelhouder betrokken was bij het in de levenmarkt actieve volmachtbedrijf Solilife. Hij benaderde Mandema & Partners met de vraag of zij de rol van backoffice wilde gaan vervullen. Mandema ziet zo veel heil in het concept, dat zij tot een deelneming heeft besloten. Hoe groot die participatie is, wil Mandema-directeur Goldman wederom niet kwijt. Valkenburg is iets minder gesloten. “Het is een joint-venture, waarin Mandema een meerderheidsbelang heeft.”

Reageer op dit artikel