nieuws

ING boekt bescheiden groei in levenbedrijf

Archief

Het levenbedrijf van ING is in de eerste negen maanden van dit jaar in ons land bescheiden gegroeid. De brutopremie-omzet steeg minimaal met name door een tegenvallend derde kwartaal. Het schadebedrijf presteerde veel beter. De nettowinst van het verzekeringsbedrijf groeide fors.

De omzet van het verzekeringsbedrijf van ING in ons land nam met 2,8% toe naar ( 19.472 (18.941) mln. Het operationele brutoresultaat van het verzekeringsbedrijf steeg naar ( 3.489 (2.977) mln, mede dankzij eenmalige meevallers. “Met name in het derde kwartaal kwamen baten, risicokosten en resultaten onder druk te staan”, aldus bestuursvoorzitter Edwald Kist.
Het levenbedrijf in ons land groeide met 0,9% naar ( 8.260 mln brutopremie, hoofdzakelijk dankzij hogere koopsommen in het individuele en collectieve bedrijf. De bescheiden groei is voornamelijk het gevolg van de nieuwe belastingwetgeving, aldus de bankverzekeraar. Het brutoresultaat kwam 21,9% hoger uit: ( 9.736 mln, mede door een vrijval van een eenmalige bate uit herverzekeringsactiviteiten, de gedeeltelijke vrijval van een catastrofereserve en de financieringskosten van acquisities in de VS.
Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf in ons land steeg met 6,5% tot ( 3.372 mln, onder meer toe te schrijven aan premieverhogingen in de branches Ziektekosten en Ongevallen/Inkomen. Het brutoresultaat daalde naar ( 363,6 (414,3) mln als gevolg van lagere resultaten in Brand, Ziektekosten en Ongevallen/Inkomen.
De kredietverlening door ING Bank nam in ons land toe tot ( 19,6 mld (7,8%). Hiervan was ( 9,5 mld zakelijk krediet en ( 10,1 mld particulier krediet, hoofdzakelijk woninghypotheken.
ING wereldwijd
Wereldwijd groeide de verzekeringsomzet van de ING-bedrijven met 76,7% naar ( 79.206 (44.832) mln. De levenpremies stegen met bijna 83% tot ( 69.159 (37.820) mln, dankzij consolidatie van vorig jaar aangekochte bedrijven (Aetna en ReliaStar) in de VS. Autonoom bedroeg de premiegroei 18%. Het aandeel van het levenbedrijf in het totale brutopremie-inkomen is nu 87%. Het operationele brutoresultaat beliep ( 5.216 (4.378) mln.
In de gebieden waar ING het levenbedrijf van de grond af heeft opgebouwd, de zogeheten (ex-)greenfields, steeg de brutopremie-omzet met 20,4%. Het brutoresultaat steeg met 21% tot ( 216 mln.
Het schadebedrijf nam in brutopremie-inkomen toe met 43,3% tot ( 10.047 (7.012) mln. Het operationele brutoresultaat steeg naar ( 963 (802) mln. Met name ING Direct deed het goed. “Klantenbestand en de toevertrouwde middelen zijn meer dan verdubbeld”, aldus Kist. Het klantenbestand bedraagt nu 1,6 miljoen en de toevertrouwde middelen ( 36,6 mld. Na Canada is Australië het tweede land waar ING Direct inmiddels winstgevend opereert. Het assurantiebedrijf van ING boekte een provisie-inkomen van ( 138,8 (145,4) mln, een daling van 4,5%.
De schadelast als gevolg van de terroristische aanslagen in de VS handhaaft ING op ( 1.322 mln. Hiervan komt ( 1.157 mln voor rekening van het herverzekeringsbedrijf: ( 683 mln heeft betrekking op collectieve en ( 474 mln op persoonlijke ongevallenverzekeringen. Bij het levenbedrijf wordt ( 165 mln aan schadeclaims verwacht. ING verwacht overigens ( 220 mln op andere herverzekeraars te kunnen verhalen.
De operationele nettowinst van de groep kwam over de eerste negen maanden 8,4% hoger uit: ( 7.281 (6.715) mln. Hiervan kwam voor rekening van het verzekeringsbedrijf ( 4.663 (3.724) mln; een stijging van 25,2%. De nettowinst van het verzekeringsbedrijf liep met ruim 70% terug tot ( 5.379 (18.139) mln.

Reageer op dit artikel