nieuws

Indirecte bliksemschade gedekt met BliksemVeilig Keurmerk

Archief

Veel bedrijven zijn onvoldoende tegen bliksemschade beveiligd, stelt de sectie Bliksembeveiliging van de Unie van elektronische ondernemers (Uneto). Door de invoering van een keurmerk voor bliksembeveiligingsinstallaties wil Uneto meer bedrijven bewegen een dergelijke installatie te laten aanbrengen.

Het risico van schade door blikseminslag is door het toegenomen gebruik van elektronische apparatuur de laatste jaren flink gestegen. Meer dan een kwart van alle schade aan elektronische apparatuur wordt veroorzaakt door bliksem. Brandverzekeringen dekken alleen directe bliksemschade, maar niet de schade door overspanning.
Overspanning is de indirecte schade door blikseminslag, ook wel inductie genoemd. Overspanning kan stroomstoten veroorzaken uit stopcontact, kabel- of communicatienet.
Keurmerk
Nederlandse bedrijven staan volgens Uneto niet te trappelen om zich te beveiligen tegen bliksemschade en overspanning, veelal door onbekendheid met het fenomeen overspanning. Verzekeraars kunnen wel eisen stellen aan bliksembeveiliging, maar kunnen een bedrijf niet verplichten tot het installeren van een bliksembeveiligingsinstallatie.
Om de kwaliteit van een blikseminstallatie te kunnen waarborgen, heeft Uneto in 1999 het BliksemVeilig Keurmerk ingevoerd. Want een installatie wordt niet altijd juist geïnstalleerd. “Dat is het grote probleem met ons vak”, zegt Michiel Hartmann, voorzitter van de sectie Bliksembeveiliging. “De klant moet maar aannemen dat het werkt. Testen gaat niet.” Door de invoering van de keurmerken, één voor de bliksemafleiderinstallatie en één voor de overspanningsbeveiliging, wil Uneto er meer bedrijven toe bewegen zich te beveiligen tegen bliksemschade. @PLI = Schade aan installaties met het BliksemVeilig Keurmerk is gedekt, mits de installatie periodiek wordt geïnspecteerd. Het keurmerk dekt tevens eventuele gevolgschade tot een bedrag van f 100.000, voorzover die schade niet door een andere polis wordt gedekt.
Rob Barnhoorn, directeur van beveiligingsbedrijf Jules Goossens en lid van de sectie Bliksembeveiliging, benadrukt dat het keurmerk ook de verzekeraar de garantie geeft dat er een doelmatige installatie is geplaatst. “Wij kunnen echter nooit garanderen dat er nooit schade zal zijn. Bliksem blijft een onvoorspelbaar natuurverschijnsel.”
Meer dan een kwart van alle schade aan elektronische apparatuur wordt veroorzaakt door bliksem (foto: ANP).
Onweersverwachting op internet
Bedrijven die willen weten of op zeer korte termijn de bliksembeveiliging in orde gemaakt moet worden, kunnen terecht op www.blikseminslagen.com, een site die niet alleen een overzicht geeft waar de afgelopen uren de bliksem is ingeslagen in de Benelux, maar ook een onweerswaarschuwing kan afgeven. Waarschuwingen voor onweer binnen een straal van maximaal vijftig kilometer kunnen worden gegeven via fax, e-mail, pager of SMS. Voor # 8 per maand kan op proef gebruik worden gemaakt van de diensten van de site, die wordt verzorgd door beveiligingsbedrijf Van der Heide uit Kollum.

Reageer op dit artikel