nieuws

IFC zet MrFinch op laag pitje

Archief

IFCdoet geen nieuwe investeringen meer in de vergelijkingssite MrFinch. “Wij gaan ons concentreren op onze kernactiviteiten en daar hoort MrFinch niet bij”, zegt IFC-directeur Harry Kah.

IFC is bezig met een reorganisatie. “De weerbarstigheid van de markt noodzaakt ons om onze inspanningen te richten op de business-to-business onderdelen, zoals Diagnose, Analyse, Wildbaan en Polisbank.”
Deze concentratie op de kernactiviteiten betekent dat het kantoor in Zaandam gesloten wordt. Hier was IFC Networks gevestigd. Kah verwacht dat de reorganisatie voor ongeveer twintig mensen tot ontslag zal leiden.
Ondanks dat MrFinch niet meer tot de kernactiviteiten behoort van de IFC Groep, spreekt Kah tegen dat MrFinch zal ophouden te bestaan. “Integendeel zelfs. Er komt binnenkort een nieuwe release uit. We hebben echter wel besloten dat we voorlopig geen nieuwe investeringen zullen doen in MrFinch.” De paar maanden geleden ingelijfde Wildbaan Groep behoort volgens Kah wel tot de kernactiviteiten van IFC. “IFC treedt op als dataprovider voor de verzekeringsmarkt. In onze opinie hoort de kennisbank van Wildbaan daar ook toe.”
Ook het onderdeel SureSite dat het intermediair in staat stelt een eigen website te bouwen, wordt niet meer tot de kernactiviteiten gerekend. “Wij hebben tot onze spijt geconstateerd dat er voor deze tool weinig animo bestaat bij het intermediair. De rekenmodules die ook bij SureSite horen, zullen in Diagnose verder ontwikkeld worden”, aldus Kah.
Over de gevolgen van de reorganisatie van het vorig jaar overgenomen Maxima, bouwer van zakelijke hypotheeksoftware, kan Kah nog weinig zeggen. “Daar zijn we nog niet uit.”
Scaramea
Zowel IFC Groep als MrFinch waren tot augustus onderdeel van Scaramea, dochter van Achmea. De verzekeraar wilde af van Scaramea, omdat de activiteiten niet rendabel waren. Het management van IFC Groep, dat toen nog bestond uit Marinus Jacometti, Guus Landheer en Harry Kah, besloot tot een management buy-out van de IFC Groep. Jacometti maakt inmiddels geen deel meer uit van de directie, maar is als adviseur verbonden aan IFC Groep.
Volgens Kah was het geen verkeerde beslissing om MrFinch mee te nemen in de management buy-out. “Een aantal maanden geleden zag de wereld er toch wat anders uit dan nu. Er was op dat moment geen reden om te veronderstellen dat het niet zou lukken. Op dit moment zie je echter dat ook andere aanbieders van dit soort producten het moeilijk hebben.”

Reageer op dit artikel