nieuws

IB 2001 onvriendelijk voor collectieve ongevallencontracten

Archief

Er worden steeds meer collectieve ongevallenverzekeringen gesloten. Het nieuwe belastingtarief werkt hierbij echter niet mee.

“In steeds meer cao’s is een verplichte ongevallenverzekering opgenomen”, schrijft Winterthur het intermediair. “De vraag naar collectieve ongevallenverzekeringen neemt dus toe. Een onwelkome verrassing bij deze trend is, dat in het nieuwe belastingstelsel uitkeringen van ongevallenverzekeringen die in de werkgever/werknemer-sfeer zijn gesloten, niet langer onder het bijzonder tarief van 20% vallen. Voortaan worden dergelijke uitkeringen belast volgens het progressieve belastingtarief in Box 1, waardoor de netto-uitkering in de regel (veel) lager zal uitvallen.” Winterthur wijst het intermediair hierbij op de eigen “cumulatieve dekking waarmee een extra hoge uitkering bij een hoge mate van invaliditeit is gegarandeerd”.

Reageer op dit artikel