nieuws

Hypotrust verruimt acceptatiebeleid

Archief

Facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust heeft een aantal acceptatiecriteria versoepeld.

De woonquotes van Hypotrust variëren nu van 28% tot 38%; verder wordt voor de toetsing van het inkomen de methodiek gehanteerd die is vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Lasten van onder meer creditcard en doorlopend krediet worden tot een bedrag van f 5.000 niet meegenomen in de inkomenstoets.
Voortaan kunnen flexwerkers en uitzendkrachten bij Hypotrust ook een hypotheek sluiten tot 125% van de executiewaarde. Daarbij wordt uitgegaan van 80% van het gemiddelde jaarinkomen over de laatste drie jaar tot maximaal het inkomen van het laatste jaar.
Hypotrust heeft verder de adviesapplicatie vervangen door een Windows-variant. Met de applicatie kunnen nu via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) offertes aangevraagd en ontvangen worden.

Reageer op dit artikel