nieuws

Hypotheekproductie terug bij af

Archief

Na de lichte stijging van de productie in de maand maart, kampt het hypotheekbedrijf in de maand april weer met een forse daling. Dit blijkt uit de cijfers van de Financiël Maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeten naar hypotheeksom daalde de productie van f 18,2 mld in maart naar f 16,2 mld in april, een stijging van ruim 11%. Daarmee is de hypotheekproductie bijna weer op het niveau van januari (f 16,4), de maand die traditiegetrouw vrij slecht uitpakt voor de hypotheekmarkt. Het slechtste resultaat werd geboekt in West-Nederland met f 5,5 mld (-2,4), op de voet gevolgd door Noord -Nederland (-1,15%). De overige twee regio’s wisten de resultaten in de plus.te houden.

Het aantal nieuwe hypotheken laat in de maand april eveneens een daling zien. In totaal gingen er 36.700 hypotheken de toonbank over, tegen 38.400 de maand daarvoor; een daling van ruim 4%. Ter vergelijking: in de maand december van vorig jaar waren dit er maar nog 62.000. De grootste verliezers zijn de verzekeraars en pensioenfondsen met in totaal 5.400 verstrekte hypotheken, tegen 6.000 in maart; een daling van bijna 10%. De banken verstrekten ruim 5% minder hypotheken en kwamen uit op een totaal van 16.200 (17.100). De hypotheekbanken en bouwfondsen deden het beter en wisten in de maand april vrijwel evenveel hypotheken te verstrekken als in maart. De buitenlandse partijen zijn in april echter duidelijk de winnaar: in totaal verstrekten zij 1.000 hypotheken, bijna 7% meer dan in maart.
Het grootste verlies werd geleden in West-Nederland met in totaal 15.300 nieuwe hypotheken; ruim 6% minder dan de maand daarvoor. De hypotheekverstrekkers wisten in Oost-Nederland de schade beperkt te houden tot een daling van 2,4%. Hypotheken 2000 20010 2001 2001 Trend in % jan-dec. februari maart april Bedragen in f mld Nieuw ingeschreven woninghypotheken 153,4 10,2 12,0 12,1 0,94 waarvan in: Noord-Nederland 13,1 0,8 1,0 1,0 -1,15 Oost-Nederland 30,6 2,0 2,3 2,3 1,30 West-Nederland 69,6 4,7 5,6 5,5 -2,41 Zuid-Nederland 33,3 2,2 2,6 2,6 1,41 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 48,4 3,5 4,1 4,3 5,33 verzekeraars en pensioenfondsen 22,7 1,5 1,8 1,7 -3,12 banken 71,2 4,3 5,2 5,1 -2,52 andere rechtspersonen 6,7 0,5 0,5 0,5 -3,84 particulieren 1,5 0,1 0,1 0,1 33,60 buitenland 2,9 0,3 0,3 0,4 22,49 Totaal hypotheken 234,9 17,6 18,2 16,2 -11,18 Hypotheken aantallen x 1.000 Nieuw ingeschreven woninghypotheken 510,0 32,2 38,4 36,7 -4,40 w.v. in: Noord-Nederland 57,3 3,5 4,2 4,1 -3,50 Oost-Nederland 109,4 6,9 8,0 7,8 -2,43 West-Nederland 214,3 13,7 16,3 15,3 -6,12 Zuid-Nederland 119,9 7,4 9,0 8,7 -3,72 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 152,1 10,3 12,3 12,3 0,09 verzekeraars en pensioenfondsen 79,7 5,1 6,0 5,4 -9,83 banken 243,7 14,2 17,1 16,2 -5,35 andere rechtspersonen 21,7 1,5 1,6 1,4 -10,56 particulieren 5,0 0,4 0,4 0,4 3,00 buitenland 8,0 0,8 0,9 1,0 6,89 Totaal hypotheken 557,3 35,1 42,1 40,2 -4,43 Gemiddelde hypotheekrente 5,88 6,00 5,94 5,89 -0,84

Reageer op dit artikel