nieuws

Hypotheekadviseurs zien WFD wel zitten

Archief

Het merendeel van de hypotheekbemiddelaars staat positief tegenover de Wet Financiële Diensten (WFD) en heeft er geen probleem mee dat hypotheekbemiddeling ook onder de reikwijdte van de nieuwe wet gaat vallen. Voor 30% is de inhoud van de concepttekst echter nog onbekend, zo blijkt uit een onderzoek van Postbank en ING Bank onder het intermediair.

Aan het onderzoek, uitgevoerd door D&O en gepresenteerd tijdens het Postbank Hypotheekcongres, deden 478 tussenpersonen mee, die niet alleen bestaan uit ING-relaties. “Daarmee is het onderzoek ook representatief voor de hele beroepsgroep”, aldus Wim Witteveen, directeur Intermediaire Zaken bij Postbank. “Voor ons is de belangrijkste conclusie dat tweederde positief tot zeer positief kijkt naar de komst van de WFD”, aldus Peter-Paul Wekking, directeur Hypotheken en Intermediaire Bankzaken van ING Bank. Voor bijna 97% van de hypotheekbemiddelaars is het geen probleem dat zij straks onder deze wet gaan vallen.
Hoewel 70% van de hypotheekadviseurs in ieder geval de hoofdlijnen van de WFD kent, blijkt 30% de inhoud niet te kennen. Witteveen: “Je moet de resultaten wel in de context plaatsen van hoe ver we nu met deze wet zijn. De invoering zal niet plaatsvinden vóór april volgend jaar. En toch kent de meerderheid de hoofdlijnen al. Dat neemt niet weg dat er wel wat gedaan moet worden. De informatieronde over de WFD van Verbond, NVA en NBVA trekt veel belangstelling en wij zullen zeker steekproeven houden onder het intermediair om te kijken of van onze kant nog aanvullende actie nodig is. Zowel Postbank als ING Bank werkt samen met een groot aantal kleinere hypotheekadviseurs en het is nu eenmaal zo dat de kleinere kantoren de meeste kennisachterstand hebben.”
Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de adviseurs geregeld geen gegevens vastlegt over het risicoprofiel van de klant, de onderbouwing van het advies en de informatie die wordt meegegeven. “Dat zijn ook zaken die de WFD met zich meebrengt. Dat heeft nog verbetering nodig. Er blijkt behoefte te zijn aan een duidelijke maat voor wat professionaliteit nu eigenlijk is”, zegt Wekking.
“Het intermediair is voor ons het belangrijkste verkoopkanaal en dat zal het altijd blijven. Dan is het van belang dat je inzicht hebt in dat kanaal, zeker als er zoiets belangrijks aankomt als de WFD”, aldus Witteveen. De samenvatting van het rapport is naar alle tussenpersonen gestuurd. “Zij kunnen zich daarmee spiegelen aan de collega’s in de branche.”
HypotheekSpiegel
Over spiegelen gesproken: vorig jaar introduceerde Postbank in samenwerking met D&O de HypotheekSpiegel, waarmee het intermediair kon laten peilen hoe de klant zijn dienstverlening waardeert. “Daar hebben we veel reacties op gekregen”, zegt Witteveen. “Toen wij de HypotheekSpiegel introduceerden, was er weinig bekend over de WFD, die aanvullende eisen gaat stellen aan het advies. Naarmate er meer bekend werd, hebben wij besloten om die eisen mee te nemen in de HypotheekSpiegel. Daardoor is de introductie ervan uitgesteld.” Over het klanttevredenheidsonderzoek wordt gesproken met de Autoriteit Financiële Markten.
Renteaftrek
Op het Postbankcongres was er ook veel aandacht voor de naderende beperking van de hypotheekrenteaftrek. Flip de Kam, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, somde een aantal inmiddels bekende bezwaren op tegen de voorgenomen maatregel om de hypotheekrente nog slechts aftrekbaar te maken over een schuld ter waarde van de aankoopsom minus de overwaarde. Zo is de timing slecht en zou de doorstroming naar duurdere huizen kunnen stagneren, wat weer een prijsdaling tot gevolg kan hebben.
Volgens De Kam is de politiek echter nog lang niet klaar voor de voorgestelde variant van Leo Stevens (zie elders in dit AM) om de eigen woning over te brengen naar box 3 van het belastingstelsel. “De inkomensgevolgen van deze variant zijn voor de hogere inkomens zeer fors. Zeker het hogere segment van de woningmarkt zou hierdoor hard worden geraakt. Dit pleit voor een goede timing en op zijn minst een tamelijk langdurige overgangsmaatregel.”
De Kam vindt de ophef over de maatregel overigens overdreven. “Dit valt mijns inziens in de categorie ‘minder ingrijpend’. En als de lucht geleidelijk uit de woningprijzen loopt, nemen de kansen toe dat starters het huis van hun dromen vinden.”
Het aanwezige intermediair leek het optimisme van De Kam te delen: een meerderheid gaf aan te verwachten dat de beperking van de renteaftrek hun meer werk oplevert.
Wim Witteveen (links) en Peter-Paul Wekking: “We blijven steekproeven houden om te kijken of het intermediair voldoende op de hoogte is van de WFD”.

Reageer op dit artikel