nieuws

Hogere lening mogelijk bij nieuw hypotheekproduct Avéro

Archief

Avéro Achmea heeft met het Optimum Hypotheekplan, in navolging van een aantal andere geldverstrekkers, een hypotheek op de markt gebracht waarbij het eigen vermogen zowel kan worden ingezet ter verhoging van het hypotheekbedrag als ter verlaging van de maandlasten.

De hoogte van de lening wordt bepaald door het inkomen én door het eigen vermogen, zodat een hogere hypotheek mogelijk is. Het vermogen wordt gedeeltelijk gestort op een beleggingsrekening met een laag risicoprofiel. Daarvan neemt de klant maandelijks een vast bedrag op, waarmee de extra lasten van de hogere hypotheek worden betaald. Het resterende deel van het eigen vermogen wordt eveneens op een beleggingsrekening gestort, waarmee vermogen wordt opgebouwd voor de aflossing van de hypotheek.
Deze constructie vervangt het verpande inkomensdepot, zoals dat wordt gehanteerd bij de beleggingshypotheek van Avéro. Het inkomensdepot kan bij dat product wel gebruikt worden om de woonlasten te verlagen, maar niet om het hypotheekbedrag te verhogen.
Het in te brengen eigen vermogen is minimaal e 20.000 en wordt verdeeld over een aflossingsrekening en een inkomensdepot. Op de aflossingsrekening kan naar eigen inzicht worden belegd. De storting in het inkomensdepot moet voor minstens 80% worden belegd in het Avéro Achmea Euro Obligatiefonds.
Het gedeelte van de hypotheek dat geleend wordt op basis van het eigen vermogen, heeft altijd de vorm van een Beleg- en Spaarhypotheek. Voor het deel dat wordt geleend op basis van het inkomen, kan ook worden gekozen voor een Spaarhypotheek. Voor het Optimum Hypotheekplan geldt een renteopslag van 0,3%. De maximale verstrekking is 125% van de executiewaarde. Er kan worden gekozen uit rentevaste periodes van drie tot en met dertig jaar.
Overwaarderegeling
Het Optimum Hypotheekplan is vergelijkbaar met producten als de Actief Vermogen Hypotheek (Allianz), de MeerWaardeHypotheek (Postbank), de WoonPlusHypotheek (Delta Lloyd) en de Beter Wonen Hypotheek (Zwitserleven). Bij deze producten wordt vooral gemikt op het gebruiken van de overwaarde uit de verkoop van de huidige woning om de lening te verhogen en de maandlasten te verlagen. Die optie wordt vanaf 1 januari veel minder aantrekkelijk, als de winst uit de verkoop van de eigen woning in een nieuwe woning gestoken moet worden om de te betalen hypotheekrente fiscaal nog volledig te kunnen aftrekken.
Flexibel Woonkrediet
Voor klanten die een Avéro-hypotheek hebben gesloten, is het Flexibel Woonkrediet beschikbaar. Dat is een doorlopend consumptief krediet met een rentetarief van 9,1%. De standaard kredietlimiet is e 5.000. Het krediet wordt aangeboden bij hypotheekoffertes zonder NHG.

Reageer op dit artikel