nieuws

Hogere leensom bij nieuwe hypotheek van Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft een hypotheek geïntroduceerd waarbij de klant tot anderhalf maal het ingelegde eigen vermogen als extra hypotheeklening verstrekt kan krijgen.

Met de WoonPlusHypotheek kan een hogere leensom worden verstrekt dan op basis van het inkomen mogelijk is. De extra lening wordt bepaald op basis van het aanvullende inkomen dat verkregen wordt door storting van vermogen op een verpande beleggingsrekening, de WoonPlusRekening. Het maandelijks te onttrekken bedrag wordt als brutoinkomen meegerekend bij de hypotheekverstrekking. De maximale verstrekking bedraagt 125% van de executiewaarde.
Ook is het mogelijk om eigen middelen die niet op de WoonPlusRekening worden gestort, in te brengen in een BeleggingsPlusRekening of een Delta Life Premiedepot, gecombineerd met een verzekering. Het intermediair ontvangt ook provisie over het in de beleggingsrekening ingelegd vermogen.
Postbank introduceerde met de MeerWaardeHypotheek vorig jaar al een hypotheek waarbij het eigen vermogen (bijvoorbeeld uit de overwaarde van de huidige woning) benut kan worden voor het verhogen van het hypotheekbedrag. Ook Zwolsche Algemeene (Actief Vermogen Hypotheek), Woonfonds (Wish) en Zwitserleven (Beter Wonen Hypotheek) hebben een dergelijk product.

Reageer op dit artikel