nieuws

Hoge respons op Rabobank-enquête

Archief

In één week tijd heeft Rabobank via haar internetsite 35.500 mensen kunnen bewegen tot het invullen van een pensioenenquête. Nog eens vijfduizend namen de moeite toelichtingen te geven bij hun antwoorden.

De enquête werd in november gehouden door een pop-upscherm te laten verschijnen bij de entree van www.rabobank.nl. De site heeft overigens per maand 1,2 miljoen unieke bezoekers en is daarmee de best bezochte bankensite van Europa.
De enquête leverde weinig nieuwe inzichten op. Zes van de tien Nederlanders vertrouwen erop dat de werkgever hun pensioen goed geregeld heeft. Evenzoveel mensen weten niet hoeveel ze na hun pensionering maandelijks aan inkomen overhouden, terwijl ruim 40% zegt niet te weten welke gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op de hoogte van het pensioen. In die scores ziet de Rabobank een aanmoediging. “Het betekent dat we als bank nog veel kunnen betekenen voor onze klanten. Ook al omdat éénderde aangeeft te weten dat ze zaken rondom hun pensioen moeten regelen, maar dat desondanks steeds uitstellen”, aldus Jos Rovers, segmentmanager Financieel Advies bij Rabobank Nederland.
Met de introductie van het softwareprogramma Pensioenplanner, waarbij een Rabobank-adviseur in een half uur de pensioensituatie van de klant in kaart moet brengen, hoopt de bank haar klanten én zichzelf te helpen. Klanten kunnen verder zelf een Pensioen- en Lijfrentetoets doen op de Rabobank-site.

Reageer op dit artikel