nieuws

Hoge Raad verwijst NN en Staat terug naar Hof

Archief

Nationale-Nederlanden en de Staat der Nederlanden treffen elkaar binnenkort voor het Gerechtshof Amsterdam. Dat heeft de Hoge Raad bepaalt inzake een uit 1987 stammende brandschade.

De langslepende affaire draait om een brand, oktober 1987, in informatiecentrum Nieuw Land in Lelystad. De brand ontstond door een losschietende slang van een gasbrander tijdens dakdekkerswerkzaamheden door bedrijf B, voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij Nationale-Nederlanden. De Staat der Nederlanden, eigenaar van het pand, had die opdracht uitgevaardigd aan bedrijf A (verzekerd bij Aegon), die vervolgens bedrijf B als onderaannemer inhuurde. De brand zorgde voor een schade van f 15 mln; het verzekerde bedrag op de WA-polis van bedrijf B bij NN bedroeg f 1 mln.
NN weigert dat bedrag uit te keren, omdat volgens haar verzekerde B geen verwijten valt te maken en de verzekering dus geen dekking biedt. Er is met deugdelijke apparatuur gewerkt, al erkent NN dat tijdens de werkzaamheden geen brandblusser aanwezig was. De Staat, die de rechten van de polis van bedrijf B heeft overgenomen, heeft die stelling van NN betwist bij de rechtbank in Den Haag en vervolgens het Gerechtshof aldaar. Tot nu toe tevergeefs, maar de Hoge Raad (C99/295HR) heeft die arresten nu vernietigd en verwijst het geding voor verdere behandeling door naar het Amsterdamse Gerechtshof.
Volgens de Hoge Raad heeft de eisende partij ten onrechte moeten bewijzen dat de brand is ontstaan door ‘roekeloos en ondeskundig’ handelen, terwijl het aantonen van ‘verwijtbaar onzorgvuldig’ voldoende zou moeten zijn om onder de dekkingsvoorwaarden van NN te vallen. Verder heeft het Gerechtshof in zijn oordeel meegewogen een getuigeverklaring over de aanwezigheid van een brandblussers, terwijl in de eerdere rechtszaak zowel de eiser als NN hebben erkend dat er geen brandblusser aanwezig was. Volgens de Hoge Raad gaat het Hof hiermee rechtstechnisch in de fout.

Reageer op dit artikel