nieuws

Hoge Raad verwerpt beroep Hakenberg

Archief

De Hoge Raad heeft in cassatie beslist dat volmachtbedrijf De Hakenberg begin dit jaar terecht failliet is verklaard. Het bedrijf was tegen de faillissementsuitspraak in beroep gegaan, omdat het ten onrechte als verzekeraar zou zijn bestempeld.

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) vroeg in februari het faillissement aan, omdat het volmachtbedrijf als verzekeraar actief was en grote schulden had. De Hakenberg bestreed echter als verzekeraar gehandeld te hebben en was hierover bij de bestuursrechter een procedure gestart. De PVK had geen faillissementsaanvraag mogen indienen voordat in die procedure een uitspraak was gedaan, was de lezing van De Hakenberg. Bovendien zou de PVK alleen faillissementen mogen aanvragen van vergunninghoudende verzekeraars.
Het Gerechtshof in Arnhem bepaalde in juli al dat de PVK niet het oordeel van de bestuursrechter hoefde af te wachten voordat een faillissementsaanvraag werd gedaan. De Hoge Raad heeft dit besluit in cassatie bevestigd: “De burgerlijke rechter die in het kader van een verzoek tot faillietverklaring moet beslissen over het verweer van betrokkene dat hij geen verzekeraar is (…), is in beginsel niet gehouden het oordeel daarover van de bestuursrechter af te wachten, maar dient (…) zelf een beslissing te nemen over dit verweer”, schrijft de Hoge Raad.
Verder wordt in de uitspraak duidelijk aangegeven dat de PVK bevoegd is het faillissement van een verzekeraar aan te vragen met een negatief vermogen, ongeacht of de verzekeraar een vergunning heeft of niet.
Omdat in de Nijmeegse vestiging polissen zijn uitgeschreven op naam van De Hakenberg Assuradeuren, moet worden aangenomen dat dit is gebeurd met wederzijds medeweten en goedvinden, zo luidt verder de conclusie. De Hakenberg moet daarom worden aangemerkt als verzekeraar.
Fietspolissen
De PVK beschouwde De Hakenberg, naar nu blijkt dus terecht, als een verzekeraar die zonder vergunning actief was, omdat tussen 1999 en 2001 zo’n 22.000 fietspolissen zijn verkocht via dochterbedrijf De Hakenberg Nijmegen, waarop De Hakenberg Assuradeuren als risicodrager staat vermeld. Uiteindelijk werd vorig jaar via de Nationale Fiets Groep in Hannover International een risicodrager gevonden. Schadeclaims uit de ‘onverzekerde periode’ zouden worden vergoed.
Curator Mulder van De Hakenberg Nijmegen schrijft daarover in zijn vierde faillissementsverslag: “Deze regeling is tot stand gekomen met medewerking van de Hakenberg Beheer, die financiële toezeggingen heeft gedaan. Deze toezeggingen zijn weliswaar nagekomen, doch na het tot stand komen van de regeling bleek het aantal correct gemelde schades aanzienlijk hoger dan aanvankelijk ingeschat, zodat de uiteindelijke uitkering op alle correct gemelde schades slechts ± 50% bedroeg. Van diverse zijden is nog aangedrongen bij de Hakenberg Beheer op aanvullende betalingen, doch tevergeefs”.
Na het faillissement van de 14 vennootschappen die onder De Hakenberg Beheer vielen, zijn de verzekeringsactiviteiten ondergebracht in een nieuw bedrijf, dat eveneens werkt onder de naam Hakenberg.

Reageer op dit artikel