nieuws

Herverzekeringsmarkt verwacht premiedaling

Archief

Zowel herverzekeraars als hun klanten denken dat sommige vormen van herverzekering komend jaar goedkoper worden, blijkt uit een Europees onderzoek van makelaar Aon.

Het onderzoek is uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Klanten verwachten een daling van de premies voor catastrofedekkingen en sommige particuliere herverzekeringen. Verder blijkt dat zij hun herverzekeraar kiezen op basis van de waardering door de rating-agencies. De vrees bestaat dat de keus in herverzekeringen steeds kleiner wordt en dat de toenemende regulering deze trend zal versnellen.
De herverzekeraars verwachten vooral lagere premies voor de zogeheten short tail business: risico’s die bij schade relatief snel afgehandeld kunnen worden. Zij denken wel dat de aansprakelijkheidspremies gaan stijgen. Bestuursvoorzitter Ross McKenzie van Aon Re International: “De herverzekeraars zijn druk doende om hun povere balanscijfers op te vijzelen en hun reserves aan te vullen. Er is hun dus veel aan gelegen de tarieven op het niveau van 2002 te houden. Waarschijnlijk zal het spel van vraag en aanbod in het voordeel van de kopers uitpakken. Nu er geen sprake is van grote verliezen of teruglopende capaciteit in de branche, zullen zij rekenen op prijsverlagingen”.

Reageer op dit artikel