nieuws

Helft van SRK-medewerkers is minder dan twee jaar in dienst

Archief

Op 1 januari was de helft van de ruim driehonderd medewerkers van rechtsbijstanduitvoerder SRK korter dan twee jaar in dienst. SRK kampt met een hoog personeelsverloop, vooral van ervaren mensen.

“We hebben veel energie moeten steken in het kwalitatief en kwantitatief op peil brengen en houden van de nodige juridische deskundigheid”, zo meldt het bestuur van de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstand. SRK nam vorig jaar liefst 106 nieuwe medewerkers aan.
Het Zoetermeerse bedrijf voert de rechtsbijstand uit voor twintig verzekeraars van dertien verschillende concerns: Aegon en Axent/Aegon; Amev; Anker (=nieuw lid); De Goudse, Algemene Zeeuwse en Tiel Utrecht; London; Geové RZG; Hooge Huys, Proteq en Reaal; Juwon; Nationale-Nederlanden, Postbank, RVS en Koolhaas; St. Paul; Rialto; Winterthur.
Gezinsrechtsbijstand
Het brutopremie-inkomen van de twintig bij SRK aangesloten rechtsbijstandverzekeringen steeg vorig jaar met 15,8% tot f 109,2 (94,3) mln. Daarvan nemen de premies voor gezinsrechtsbijstanddekking het leeuwendeel in beslag: f 65,9 (54,0) mln, een stijging van 22%. Exclusief verhaalsrechtsbijstand komen de gezinspolissen tot f 56,5 (46,3) mln premie.
In de autosector (inclusief verhaalsservice) bleef het premie-inkomen exact gelijk: f 25,6 mln. In de bedrijfsrechtsbijstand bedroeg het premie-inkomen (inclusief verhaal) f 17,7 (14,7) mln.
Schades
Vorig jaar werden 49.689 (47.275) schades aangemeld (+5,1%). De schadelast van de SRK-verzekeraars bedroeg f 50,5 (42,2) mln, hetgeen neerkomt op 47% (45%) van de premie-omzet. Het ging hierbij om f 36,6 (31,4) mln aan kosten voor het SRK-apparaat en f 14,3 (11,0) mln aan externe (voornamelijk advocaten-)kosten. SRK behandelt grofweg 90% van alle schademeldingen met eigen medewerkers.
Volgens SRK zouden de aangesloten verzekeringsmaatschappijen een schadereserve van f 64,4 mln moeten aanhouden. Daarin is een nareservering van f 7 mln over oude jaren begrepen. Opvallend is evenwel dat de claimfrequentie volgens SRK daalt. De cijfers onderschrijven dat: bij auto- van 6,8% naar 6,5%, bij gezins- van 10,3% naar 10,0% en bedrijfsrechtsbijstand van 30,1% naar 27,2%. “Vooral het aandeel van letselzaken liep terug”, stelt SRK-directeur Sybolt ten Have.
Het aantal verwerkte zaken (factor) steeg met 8,1%, terwijl de kostprijs per ‘factor’ 9% hoger uitkwam. Dat laatste is niet alarmerend, aangezien de ‘factorprijs’ in 1999 met hetzelfde percentage daalde. Over de laatste zes jaar bedraagt de gemiddelde stijging 1,5%.

Reageer op dit artikel