nieuws

Hannover toch in België actief vanuit ons land

Archief

De Duitse industriële verzekeraar Hannover (HDI) blijft, ondanks eerdere berichten, toch actief in de Belgische markt. Na het sluiten van het zelfstandige Belgische dochterbedrijf heeft HDI alsnog gekozen voor voortzetting van de marktbewerking vanuit ons land.

HDI had dit voorjaar aangekondigd haar Belgische activiteiten te zullen stopzetten. Nieuwe industriële verzekeringen zouden niet meer worden geaccepteerd. Dit besluit kwam na jaren van verlieslatende zaken in de branches Transport, Brand en Motorrijtuigen, vorig jaar goed voor een brutopremie-omzet van f 100 mln en een bedrijfsresultaat van f -14 mln.
Naar nu blijkt, wordt de zelfstandige dochtermaatschappij in Brussel vervangen door een filiaal in Antwerpen dat wordt aangestuurd door het hoofdkantoor van Hannover International (Nederland) in Rotterdam.
Het besluit van de Duitse moedermaatschappij is in overleg genomen, zegt algemeen directeur Gert Mattke van de Nederlandse vestiging. “De Belgische portefeuille is in run-off. Vanuit Antwerpen gaan we opnieuw beginnen, maar dan met onze eigenwijze Nederlandse aanpak.”
Het filiaal wordt in augustus geopend en fungeert als servicepunt voor Belgische bedrijven die worden verzekerd op Nederlandse condities.
Hoge schadelast
Het brutopremie-inkomen van Hannover International (Nederland) steeg vorig jaar met 13,5% naar f 232,6 (204,9) mln, waarvan – na herverzekering – f 78,7 (70,9) mln voor eigen rekening overbleef. In Brand steeg de brutopremie-omzet met ruim 11%. De aansprakelijkheidsverzekering (+21%), motorrijtuigenverzekering (+15%), transportverzekering (+9%) en technische verzekeringen (+12,5%) kenden eveneens een forse groei in de brutopremies.
De schadelast van de Nederlandse dochtermaatschappij steeg vorig jaar met ruim 42% naar f 241,2 mln. “De stijging is voornamelijk het gevolg van een aantal evenementen in het segment zware industriële risico’s. In brand- en bedrijfsschadeverzekeringen en technische verzekeringen zijn forse schaden gevallen”, stelt de directie. Toch heeft dit volgens haar geen gevolgen voor de premiestelling of voorwaarden. “Van een algemene wijziging in het acceptatiebeleid zal desondanks geen sprake zijn.”
Resultaat
Het brutotechnisch resultaat na kosten en intrest, verslechterde door de explosieve groei van de schadelast dramatisch: van f -9,7 mln naar f -56,4 mln. Door de grote mate van herverzekering kwam het technisch resultaat voor eigen rekening evenwel nog op f +11,1 (0) mln uit.
De bedrijfskosten stegen tot f 25,0 (21,4) mln. De acquisitiekosten beliepen f 14,7 (14,1) mln, waarvan f 4,9 (4,1) mln aan nettoprovisies. De nettowinst van Hannover International (Nederland) nam toe tot f 8,9 (1,7) mln. Hannover Nederland 2000 1999 (in f mln) omzet 244,9 216,1 brutopremie 232,6 204,9 w.v. medische varia 4,8 4,2 motorrijtuigen 60,1 48,1 brand 89,6 78,4 transport 52,4 47,6 overige varia 25,6 19,8 technisch resultaat 11,1 -0,2 w.v. medische varia 0,3 1,9 motorrijtuigen 5,5 2,1 brand 4,4 -0,6 transport -1,2 -4,1 overige varia 1,9 0,5 nettowinst 8,9 1,7 medewerkers 107 98

Reageer op dit artikel