nieuws

Groene Land en PWZ (Achmea) fuseren eind dit jaar

Archief

De fusie tussen de Achmea-ziekenfondsen Groene Land en PWZ – die in mei was aangekondigd – krijgt op 31 december zijn beslag.

‘OWM Groene Land PWZ Zorgverzekeraar UA’ wordt de officiële naam van de rechtspersoon die uit de fusie ontstaat. De verzekerden merken daar niets van, want beide labels blijven bestaan. Ook de huidige kantoren worden gehandhaafd. Groene Land heeft het hoofdkantoor in Meppel – dit wordt het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie – en PWZ heeft het hoofdkantoor in Purmerend. Ook de nevenvestigingen in Hengelo, Zwolle en Groningen blijven bestaan. De fusie heeft geen personele gevolgen, want er komt geen concentratie van administratieve werkzaamheden.
Achmea vindt de fusie nodig, omdat PWZ met 215.000 ziekenfondsverzekerden te klein is voor een zelfstandig bestaan. Groene Land heeft 650.000 verzekerden. PWZ werkt voornamelijk in Purmerend, Waterland en de Zaanstreek. Groene Land werkt in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, en het Noordwesten van de Veluwe. Achmea heeft nog een landelijk werkend ziekenfonds: Zilveren Kruis Achmea. Groene Land en PWZ beschikken niet (meer) over eigen aanvullende (particuliere) verzekeraars. Deze zijn al in 1999 ondergebracht in Achmea Zorgverzekering.
De directie van de nieuwe combinatie gaat er als volgt uitzien: directievoorzitter Gaston Sporre (nu directievoorzitter Groene Land), vice-voorzitter JanPieter Rompa(nu directievoorzitter PWZ), Theun van den Berg (PWZ) en Gerard Bosma, Jaap Dijkstra en Willem van Duin (alledrie Groene Land).

Reageer op dit artikel