nieuws

Goudse wijzigt verzuimpolis en het aanvullende pakket

Archief

De Goudse heeft twee elementen in Verzuim Manager gewijzigd: de Ziekteverzuim Polis en het Dienstenpakket. Het Dienstenpakket kan nu ook uitsluitend met de verzuimpolis worden gesloten.

In verband met de nieuwe Poortwachterwet heeft De Goudse de Ziekteverzuim Polis aangepast. De belangrijkste wijziging is dat nu in de conventionele polis staat dat de kosten van reïntegratie worden vergoed als een individuele kosten/baten-analyse positief uitvalt (op de stoploss-polissen worden reïntegratiekosten nooit vergoed). Tot nu toe werden deze kosten wel vergoed, maar de dekking was niet in de polis opgenomen.
Het Dienstenpakket biedt een pakket regelingen en vergoedingen voor de meest uiteenlopende reïntegratieactiviteiten zoals psychologische hulp en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Het pakket biedt dekking wanneer de kosten/baten-analyse negatief uitpakt en dekking ter aanvulling op stoploss-polissen. Vergoed wordt 80% van de kosten met een maximum van e 2.500 per werknemer per jaar. Het pakket is aangepast aan de Poortwachterwet en heet nu Herstartpakket. Het pakket kan nu ook buiten Verzuim Manager worden gesloten in combinatie met de Ziekteverzuim Polis. De premie bedraagt 2,5% van de premie van de conventionele verzuimpolis en 18% van de premie voor het stop-lossproduct.

Reageer op dit artikel