nieuws

Goudse vernieuwt Zorg Advies Polis

Archief

De Goudse heeft de Zorg Advies Polis gewijzigd. De belangrijkste wijziging is, dat de topvariant Excellent is vervangen door de Passe-partout.

De Zorg Advies Polis bestaat nu uit de drie varianten Basis, Optimaal en de topdekking Passe-Partout. Bij alle drie de varianten heeft de verzekerde vier strip-opties voor premiekorting (in totaal 21%) en de keus uit zes eigen-risicobedragen. Verzekerden kunnen zonder medische waarborgen wisselen van variant en/of strip-opties, tenzij de bestaande situatie langer dan twee jaar duurt en er wordt gekozen voor een duurdere variant en/of meer strippen. De strip-opties leveren (bij het weglaten) de volgende kortingen op: huisarts 5%, Geneesmiddelen 6%, bevalling en kraamzorg 6%, alternatieve geneeswijzen en paramedische hulp 4%.
Gekozen kan worden voor de volgende eigen-risicobedragen: e 125, e 250, e 500, e 1.00, e 1.500 en ‘geen eigen risico’. Het eigen risico geldt niet voor geneesmiddelen.
Er wordt voor maximaal twee kinderen premie betaald.
Facultatief kan een dekking worden gesloten voor niet-spoedeisende medische hulp in het buitenland. Hierbij geldt (voor alle drie de varianten) een premieopslag van 6%.
Premievoorbeeld
De premievoorbeelden die volgen hebben betrekking op de nieuwe Passe-partout. Een 34-jarige man die kiest voor een eigen risico van e 500 en afziet van de dekking voor kraamzorg betaalt voor deze topdekking een maandpremie van e 82,7 (( 182,25) Een gezin bestaande uit 34-jarige ouders en twee kinderen, dat kiest voor een eigen risico van e 500 en geen strip-opties schrapt, betaalt een maandpremie van e 299 (( 659). In beide voorbeelden is uitgegaan van de standaardregio (dus zonder eventuele regiokortingen).
Tandarts
Aanvullend kunnen drie tandartspakketten worden gesloten: het A-, B- of C-pakket. Het A-pakket vergoedt 80% van de belangrijkste kosten, het B-pakket vergoedt 80% maar heeft een ruimere dekking en het C-pakket heeft een ruimere dekking met een vergoeding van 100% van de kosten. De maandpremies voor deze pakketten zijn (ongeacht de combinatie met de dekkingsvariant): A e 7 (( 15,43), B e 14 (( 30,85)en C e 19 (( 41,88).

Reageer op dit artikel