nieuws

Goudse boodschap

Archief

Bij de overname van Tiel Utrecht koesterde toenmalig bestuursvoorzitter Cees Bol van De Goudse nog warme gevoelens voor de loondienstorganisatie van de nieuwe aanwinst

Het aanvullende verkoopkanaal zou volgens Bol snel worden uitgebouwd onder de eigen merknaam De Goudse, want de middelgrote verzekeraar wilde binnen een paar jaar tot de top-10 van ons land behoren. Geen twee jaar later blijkt hoeveel de boodschap van Bol (“Jullie hoeven niet geïntegreerd te worden, jullie zíjn er.”) waard zijn. Logisch dat de (niet-ingelichte) vakbonden zich zorgen maken over de personele gevolgen. De voorgenomen sanering van de loondienstorganisatie van De Goudse lijkt te zijn ingegeven door de actuele marktontwikkelingen. De komst van een harder fiscaal regime voor levensverzekeringen en de instorting van de markt voor (verzekerd) sparen en beleggen, wreekt zich het eerst bij gespecialiseerde aanbieders en het meest bij (loondienst)organisaties met hoge vaste kosten. In tijden van dalende omzetten, als nadrukkelijker dan ooit naar de kosten wordt gekeken, vormt een loondienstorganisatie een molensteen om de nek van verzekeraars. Het opschroeven van productie-eisen is dan veelal de voorbode van harde saneringsmaatregelen. Zo veel heeft het verleden, waarin diverse loondienstorganisaties (Hooge Huys, Sterpolis, Unas, Monuta, Eerste Hollandsche, Noord-Braband, Reaal) de nek werd omgedraaid, wel aangetoond. Het mag dus geen verrassing heten dat De Goudse een vergelijkbaar draaiboek volgt. Onduidelijk is echter of de eigenverkoop structureel verliesgevend is, of dat het beoogde rendement tot een onmogelijke hoogte is opgetrokken. Want waarom anders maakt intermediairbedrijf SpaarSelect de tegengestelde beweging: van franchise- naar loondienstorganisatie? Nota bene op basis van precies dezelfde argumenten (“dalende marges en stijgende kosten”) waarmee De Goudse afscheid neemt van zestig loondienstadviseurs. Kunnen Jan-Willem van Dijk c.s. dan níét rekenen? Terecht heeft De Goudse het idee laten varen om het loondienstkanaal om te bouwen tot franchiseorganisatie. De ondermaats presterende franchiselabels van NN (Probe), Delta Lloyd (Lancyr) en Amev (Attentiv), waarin miljoenen zijn gepompt, bieden nauwelijks meer perspectief. Of dat wel het geval is met de alternatieve oplossing – verzelfstandiging met financiële steun – is de vraag. Die ontsnappingsroute kan ook tot een doodlopende weg worden. De loondienstagent hangt immers én aan een (financieel) touwtje en zal worden verplicht om het gros van zijn productie bij De Goudse te brengen. Want financiële steun is nooit los verkrijgbaar van (productie)verplichtingen. Concluderend kan worden gezegd: De Goudse wil wel de lusten, maar niet de lasten van een eigen verkoopkanaal. En dat past in het toekomstplaatje van voormalig RVS-directievoorzitter Hugo Smid, die ooit verklaarde dat een loondienstorganisatie alleen kan overleven als er fors wordt geïnvesteerd in adviesgevoelige producten en beter opgeleide mensen. Die investeringen wil De Goudse klaarblijkelijk niet opbrengen. En dát is natuurlijk voor een directie nooit een populaire boodschap om uit te dragen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel