nieuws

‘Goed dat examenbeleid SEA aanhangig wordt gemaakt’

Archief

Hierbij wil ik een reactie geven op het artikel van de heer R. Goedhart, voormalig docent levensverzekeringen en pensioenen, in AM 8 van 21 april.

Zijn artikel is mij uit het hart gegrepen!
Ik ben werkzaam als makelaar o.g. in Wageningen en omgeving en heb mij gespecialiseerd in financiële dienstverlening.
Via het SVV heb ik indertijd ook mijn assurantie A-diploma behaald. Ik was dus op de hoogte van de wijze van examineren door de SEA, mijns inziens weinig praktijkgericht en zeer schools.
Toen de opleiding Pensioenpraktijk I en II werd gepresenteerd, sprak dit mij zeer aan, daar ik dacht dat de naam van de cursus de lading zou dekken: nl. praktijkgericht! De cursus vond ik niet verkeerd, maar de beide examens, dus zowel I als II, heb ik alles behalve als praktijkgericht ervaren. Eigenlijk vond ik ze zeer frustrerend. Ik was ervan overtuigd dat ik goed voorbereid was voor het examen. De examens bevatten zoveel vragen die enorm tijdrovend waren en allesbehalve praktijkgericht, dat je zeer gedisciplineerd en schools met deze vragen om diende te gaan. Ook heb ik het als zeer storend ervaren, dat veel vragen in elkaar overgingen. Als één vraag veel tijd kost, kun je dan niet alvast naar de volgende vraag overgaan. Dit houdt in dat je zeer gespannen bezig bent met constant een blik op de klok.
Na beide examens had ik geen behoefte om met anderen van gedachten te wisselen, omdat dit alleen maar meer vraagtekens zou opleveren. Ik weet wel dat ik dacht dat als ik hiervoor zak, dan dien ik een klacht in, want dit is absoluut niet een eerlijke zaak. Doordat de examenkandidaten grotendeels individueel studeren en examens afleggen, is er totaal geen overleg. Je kent de anderen niet en daardoor is er dus ook geen vuist te maken.
Ik ben voor beide examens geslaagd (in 1993). Door mijn drukke werkzaamheden en het niet hebben van contacten met andere kandidaten, heb ik verder geen actie ondernomen. Maar ik kan u vertellen dat deze brief een bevestiging is van mijn eigen ervaring en dat ik blij ben dat een ander (zelfs een docent!) hierop wèl actie onderneemt. Wellicht is het voor docenten nog frustrerender dan voor examenkandidaten!
Ik ben ervan overtuigd dat door de anonimiteit van de examenkandidaten er weinig klachten binnenkomen, terwijl deze er wel degelijk zijn! De meeste mensen die examen doen hebben een méér dan fulltime baan en doen de opleiding er ook nog even bij. Deze mensen hebben geen tijd om acties op te zetten en om moeite te doen elkaar te leren kennen. Op die manier komen de klachten niet bij de examencommissie terecht. Als er een evaluatieformulier bij elk examen zou zijn toegevoegd, dan zou de SEA geconfronteerd worden met haar examenbeleid.
Mijn complimenten om deze zaak eens openbaar aanhangig te maken. Ik hoop op resultaat!
Mevrouw S.A. Meijer
Barten Makelaars, Wageningen

Reageer op dit artikel