nieuws

Gijs Swalef terug op de Achmea-brug

Archief

Vier jaar na zijn afscheid is hij terug op de Achmea-brug: Gijs Swalef. Paul Overmars, beoogd voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, moet in het nieuwe gecombineerde bestuur van Eureko/Achmea genoegen nemen met een rol als vice-voorzitter.

Twee maanden geleden nam Swalef (63) al het roer over van Eureko, het Europese samenwerkingsverband van verzekeraars, waarin de vereniging Achmea een belang van 75,72% heeft. Door zijn commissarisrol in te ruilen voor een directiefunctie verving Swalef daarmee zijn eigen opvolger Nol Hoevenaars (53), die de organisatie heeft verlaten.
Een vervolgstap is nu het samenvoegen van de raden van bestuur van Eureko en Achmea. Dat moet “transparanter en effectiever” zijn. De voorzittershamer komt in handen van chief executive officer (CEO) Swalef, die in Paul Overmars (57) en Ernst Jansen twee vice-voorzitters krijgt. Overmars behoudt de titel CEO en blijft eerstverantwoordelijke voor Achmea; Jansen waakt zonder CEO-titel over de internationale zaken van Eureko/Achmea. De andere bestuursleden zijn Maarten Dijkshoorn (operations), Gerard van Olphen (financiën), Gert van Arkel, Jeff Medlock en Leo Pruis.
De samenvoeging van de raden van bestuur zal zijn invloed hebben op de staven van beide ondernemingen en de huisvesting daarvan. Die gevolgen, zoals een mogelijk verlies van arbeidsplaatsen, worden de komende weken verder uitgewerkt. Nu zetelt Eureko nog in Amsterdam, terwijl het hoofdkantoor van Achmea in Zeist is gevestigd.
Zwaar weer
Over de jaarcijfers doen beide ondernemingen vooralsnog geen uitspraken. Bekend is dat Eureko in de eerste negen maanden van 2002 een nettoverlies van e 591 mln heeft geleden. Achmea benadrukt echter dat de kredietwaardigheid van Eureko volgens ratingbureau Standard & Poor’s ‘A+’ en ‘stabiel’ is.
Over Achmea zelf heeft vice-bestuursvoorzitter Paul Overmars onlangs gezegd dat het bedrijf “in zwaar weer” verkeert, ingegeven door de beursmalaise, de economische tegenwind én de eigen prestaties. “De commerciële en financiële prestaties zijn groepsbreed gezien niet goed genoeg”, zo oordeelde Overmars. “De beursmalaise legt bloot hoe Achmea nu eigenlijk operationeel presteert. Naar eigen maatstaven en zeker ook in vergelijking met de concurrentie is dat beneden de maat.” Eén van de aangekondigde maatregelen is de reductie van duizend arbeidsplaatsen, onder meer bij het pensioenbedrijf (230), het hypotheekbedrijf, Achmea Particulieren en het zorgbedrijf.
Gijs Swalef weer aan de slag bij Achmea.

Reageer op dit artikel