nieuws

Gevolmachtigden NVGA staan achter kwaliteitsnormering

Archief

De georganiseerde gevolmachtigden zijn vorige week vrijwel unaniem akkoord gegaan met de door het bestuur van hun organisatie, de NVGA, voorgestelde kwaliteitsnormering. Van de 109 uitgebrachte stemmen waren er 106 vóór het bestuursvoorstel. De vergadering werd door bijna 70% van de 158 leden bijgewoond.

Met de invoering van de kwaliteitsnormering (zie AM 22, pag 19) loopt de NVGA vooruit op de door de overheid aangekondigde verscherping van het toezicht op de verzekeringsbranche. De kwaliteitsnormering zal centraal staan in het gesprek dat de NVGA samen met het Verbond van Verzekeraars binnenkort met de toezichthouder (PVK) zal hebben.
De NVGA beschouwt de kwaliteitsstandaard als een goede basis voor zelfregulering. Met ingang van 1 januari 2003 dienen alle leden die zowel intermediair als gevolmachtigde zijn, een procedure te hebben opgesteld voor conflicterende situaties die zich in het bedrijf kunnen voordoen.
Essentiële onderdelen waarvoor procedures moeten gelden, zijn: acceptatie, schadebehandeling, schadelastbeheersing en organisatorische aspecten. Ook zullen alle NVGA-leden jaarlijks door een accountant (RA of AA) een controle op de financiële stromen laten uitvoeren.
Per 1 januari 2004 moet aan alle eisen zijn voldaan.
Naamswijziging
De NVGA heeft tevens haar naam gewijzigd. De organisatie heet niet langer Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-agenten, maar: Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven.
Een motief om hiertoe over te gaan, is dat het NVGA-lidmaatschap een bedrijvenlidmaatschap betreft en dat de term ‘agent’ inmiddels verouderd is.

Reageer op dit artikel