nieuws

Geové op vingers getikt door Registratiekamer

Archief

Geové heeft in strijd met de Wet Persoonsregistratie (WPR) gehandeld ten opzichte van een assurantiedocent. Deze had van de maatschappij een mailing ontvangen voor een ziektekostenverzekering. Uit de aard van de adressering maakte de man op, dat Geové de naam niet uit een vrije, openbare bron kon hebben.

De assurantiedocent diende een klacht in bij de Registratiekamer. Geové liet desgevraagd aan dit toezichtsinstituut weten, dat zij niet uitsloot dat de persoonsgegevens afkomstig zijn uit een informatiegids van een onderwijsinstelling waar de betrokkene is aangesteld.
Deze ‘zou kunnen’-mededeling voldoet volgens de Registratiekamer niet aan de voorwaarde van het voldoende specifiek mededelen van de herkomst van de gegevens. Zij komt dan ook tot de conclusie dat Geové hiermee handelt in strijd met de WPR. Indien de docent schade heeft geleden door de handelwijze van Geové, kan hij in een civiele procedure de maatschappij aansprakelijk stellen voor door hem geleden (immateriële) schade.
Scherpere wet
Overigens is het kabinet afgelopen vrijdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet dient ter vervanging van de WPR. De verwerker van persoonsgegevens is voortaan verplicht de betrokken personen te informeren over zijn identiteit en bedoelingen van de gegevensverwerking. Hieronder wordt verstaan alle vormen van omgang zoals het verzamelen, de opslag, het bewaren, het vergelijken, het koppelen, het raadplegen en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Burgers hoeven dan dus zelf niet langer op onderzoek uit.
In tegenstelling tot nu, kan de Registratiekamer bedrijven die zich niet houden aan de nieuwe regels bestuurlijke boetes opleggen.

Reageer op dit artikel