nieuws

Generali’s antwoord op het Arena-arrest

Archief

Generali is met haar oplossing voor het dekkingsgat van de ‘sturende werknemer’ (Arena-arrest) gekomen: de Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig (AWM). In tegenstelling tot bij veel andere maatschappijen, kan deze verzekering bij Generali los worden gesloten.

De AWM is gericht op alle bedrijven en zelfstandige beroepen, behalve de op dit terrein zeer risicogevoelige bedrijven als taxidiensten, koeriers, garages en autoverhuurbedrijven. De verzekerde som is e 1 mln per gebeurtenis.
In de dekkingsvariant ‘Compleet’ zijn de werkgever en de werknemers met een bedrijfsauto niet alleen tijdens dienstreizen verzekerd, maar ook bij privé-gebruik.
Dit zijn de AWM-premies voor de diverse typen bedrijfsvoertuigen (tussen haakjes de premies inclusief dekking tijdens privé-gebruik): personenauto’s en bestelauto’s e 44 (55), vrachtauto’s e 40 (50), bromfietsen en motoren e 66 (82,50) en werk/landmateriaal e 60. De dekking van de AWM strekt zich ook uit tot de ‘bedrijfskilometers’ van de eigen voertuigen van personeelsleden. Bij een jaarkilometrage tot 5.000 bedraagt de premie e 20, bij 5.000 tot 10.000 km e 30, bij 10.000 tot 15.000 km e 40. Voor elke 5.000 km wordt e 10 premie gerekend.
Voor de AWM geldt een minimumpremie van e 100 op jaarbasis. Zoals gezegd, kan de AWM los worden gesloten. Kiest de klant toch voor een combinatie met de avb of een wagenparkverzekering bij Generali, dan krijgt hij 10% premiekorting.
Particulieren
Tegelijkertijd heeft Generali voor particulieren de Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers (SVV) geïntroduceerd. De SVV is een gezinsverzekering en is gericht op deelname aan het weg- en waterverkeer, niet alleen op de fiets en in de tram, maar ook op de skates en op de step.
De verzekering biedt dekking voor personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen als gevolg van een verkeersongeval. De verzekerde som bedraagt maximaal e 1 mln per gebeurtenis. Indien de verkeersdeelnemer niet voldaan heeft aan de verplichting een veiligheidsgordel of helm te dragen, wordt de schadevergoeding met 25% gekort.
Ook de SVV kan als losse verzekering worden gesloten. De premie bedraagt dan e 80 per jaar voor gezinnen en e 50 voor alleenstaanden. Heeft of neemt de klant een motorrijtuigverzekering bij Generali, dan wordt 10% premiekorting verleend.

Reageer op dit artikel