nieuws

Gemiste kans

Archief

Er gaat veel veranderen in het toezicht op de verzekeringsbranche als minister Zalm (Financien) zijn zin krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt Zalm zich uit voor de invoering van wettelijk toezicht op het marktgedrag van verzekeraars en intermediair, naar het voorbeeld van het toezicht op banken en effectenbemiddelaars. De bewindsman wil daarbij de uitoefening van dat toezicht in één hand geven, die van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Het plan van Zalm zal voor de branche niet uit de lucht komen vallen. De aanhoudende stroom frauduleuze en ‘omvallende’ tussenpersonen heeft binnen en buiten de branche de mening doen postvatten dat er in de branche “iets grondig mis moet zijn”. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA schroomt zelfs niet het intermediair “de zwakke schakel” in de distributieketen te noemen. Pogingen van de branche om zelf iets aan verbetering van het marktgedrag te doen, zijn faliekant mislukt. De met veel moeite ingevoerde code Rendement & Risico werd door verzekeraars aan alle kanten ontdoken. Ook nu wordt de code nog niet echt serieus genomen. Verder is de GIDI, de zelfregulering voor tussenpersonen, een doodgeboren kindje. Het grootste deel van het intermediair sluit zich niet aan en verzekeraars zijn – om commerciële redenen – niet van plan in deze situatie iets te veranderen. Voeg daarbij dat de verenigde toezichthouders PVK, DNB en STE allesbehalve gecharmeerd zijn van het marktgedrag van het intermediair. Zo is de STE zich rot geschrokken van de gebrekkige advisering over beleggingshypotheken door het intermediair en vertrouwde PVK-voorzitter Dirk Witteveen onlangs een dagblad toe dat er partijen zijn waarvoor hij zou willen waarschuwen, maar dat de voorgeschreven geheimhouding dat nu verhindert. Derhalve moet de conclusie zijn dat de branche de – naar verwachting – zeer strakke regelgeving over zichzelf heeft afgeroepen. De consequenties laten zich raden. Met de STE als uitvoerend orgaan zal het marktgedrag van verzekeraars en intermediair erg kritisch worden gevolgd. De STE voert, net als de DNB ten aanzien van banken, een materieel toezicht op effectenbemiddelaars en zal daarop geen uitzondering willen maken voor assurantietussenpersonen. Het komt er straks op neer dat het intermediair commercieel nauwelijks een stap kan zetten zonder overleg met de STE, op straffe van een sanctie. Dat zal even wennen zijn voor de ‘vrije jongens’. Maar ook voor verzekeraars komt er een stok achter de deur om kritischer te zijn bij het verlenen van agentschappen aan het intermediair. Evenals de SER zal de STE verzekeraars eindverantwoordelijk houden voor ontsporingen van hun ‘hulppersonen’, zoals Harry de Meij (SER) het intermediair noemde.

Het toezicht op het marktgedrag komt ten goede aan de consument die nu veelal ‘tevredenheid uit onwetendheid’ laat zien. Onder het intermediair zullen vooral de ‘hit-en-runkantoren’ zich ongemakkelijk voelen; de overige kantoren die zich aan de spelregels houden, zullen weinig te duchten hebben van de nieuwe wetgeving. Hetzelfde geldt voor verzekeraars die zich niet bezondigen aan doldrieste marketingacties. Wat dus rest, is een gezonde sanering van de branche die, jammer genoeg, zelf niet volwassen genoeg was om tot een verantwoord marktgedrag te komen maar daarvoor de overheid nodig had. En dat is een gemiste kans die nog vaak betreurd zal worden. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl Opmerkingen:

Reageer op dit artikel