nieuws

‘Geen verzekeraar is groot in particuliere ziektekosten’

Archief

door Ank Weideman

Agis, een zorgverzekeringsgroep met bijna 1,8 miljoen verzekerden, wil meer particulier, en vooral meer collectief verzekerden. Sommige verzekeraars vinden dat het met het oog op een basisverzekering niet (meer) uitmaakt wie de verzekerden zijn. Als het er maar veel zijn. Agis-topman Eelke van der Veen wil juist in verband met die basisverzekering het particuliere bedrijf versterken. Dat gaat gebeuren onder één label. Ook de drie ziekenfondslabels gaan plaatsmaken voor het merk Agis.
Midden 1999 maakte de Agis groep zijn entree. Voor de presentatie was een opmerkelijke ambiance gecreëerd. Omdat de naam Agis is ontleend aan een Spartaanse vorst, had de nieuwe groep een Griekse tuin laten creëren met veel kaarslicht, bloemen, en echte vogels in kooien. De monden van de bezoekers vielen open. Zoiets was in ziekenfondsland nog nooit vertoond. “Ziekenfondsen worden nog vaak gezien als bureaucratisch en stoffig”, zegt Agis-topman Eelke van der Veen. “Wij wilden met onze presentatie laten zien dat dit wat ons betreft achterhaald is. Het moest duidelijk zijn: hier staat iets nieuws.”
Tijdens de presentatie verloochende de groep – ontstaan uit de ziekenfondsen Anova, Anoz en ZAO, hun particuliere bedrijven, en het door hen opgerichte Cardian voor collectiviteiten – de serieuze ziekenfondsachtergrond niet. Onder leiding van politicus Felix Rottenberg debatteerden kopstukken uit verscheidene disciplines over de uitkomsten van een Nipo-enquête die Agis had laten houden. Ook dat gebeurde in een opvallende entourage met klaterend water en heftig vuur. “Het debat hebben we sindsdien eigenlijk continu voortgezet”, zegt Van der Veen. Om de naam Agis aan het volk te presenteren verschenen paginagrote krantenadvertenties met de oproep een mening over de zorg(verzekering) te ventileren. “Vorig jaar startten we ook met de mogelijkheid via internet een mening te geven op een wisselend onderwerp. Dat is dit jaar gecontinueerd via de website www.zorgdebat2001.nl. Uitkomsten zijn in het voorjaar op een bijeenkomst in Amsterdam gepresenteerd en gebruikt als grondstof voor een debat.”
Deur naar bedrijvenmarkt
Sinds de presentatie is Agis regelmatig in de publiciteit geweest. Er is daar de afgelopen twee jaar dan ook heel wat gebeurd bij Agis. Dan doelen we niet zozeer op zaken als het in huis halen van het Pro-Lifeziekenfonds en de particuliere Pro-Lifeverzekeraar (20.000 verzekerden), maar om meer strategische zetten. “We willen ons nog uitsluitend richten op ziektekosten en zorg. Daarom hebben we successievelijk onze activiteiten als risicodrager voor schade-, leven-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen, de deur uitgedaan. Het heeft immers als grote zorgverzekeraar geen zin om daarnaast klein te wezen in allerhande branches. We kunnen daarvoor beter als bemiddelaar optreden voor anderen.”
Het bemiddelingsbedrijf is onlangs verrijkt met de ziektekostenpoot van AZL (een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met pensioenmanagement). Die bemiddelingspoot omvat grote collectieve ziektekostencontracten (totaal ongeveer 60.000 werknemers) van diverse verzekeraars. Ongewoon hieraan is dat Agis hiermee bemiddelaar wordt voor contracten van concurrerende verzekeraars. Begin volgend jaar neemt Agis van AZL ook de bemiddelingsportefeuille employee-benefits en personal-benefits over. “Met AZL hebben we een uitbouw gekocht naar bedrijven en naar producten waarvoor wij geen risicodrager willen zijn, maar die wij – in combinatie met zorgverzekeringen – onze relaties wel willen bieden.”
Eén merk
De groepsnaam Agis moet ook de merknaam worden. “Met uitzondering van Cardian gaan wij voor de particuliere producten – hoofdverzekeringen en aanvullende verzekeringen – de labels Anova, Anoz en ZAO vervangen door het label Agis. We hebben een nieuwe polis, geënt op het Cardian-product, die begin volgend jaar de huidige producten gaat vervangen. Het is een basispolis met vier hoofdvarianten plus diverse nevenvarianten. Ook worden de aanvullende ziekenfondsproducten vervangen door drie Agis-producten. Al met al gaat het om veertien varianten.”
Ook bij de ziekenfondsen worden de drie labels vervangen door het Agis-label. “Dat zal rond september volgend jaar zijn.” Veel ziekenfondsen zijn er huiverig voor hun – oude en in de regio vertrouwde – naam, te veranderen. Vooral nu ze geen vaste werkgebieden meer hebben. Van der Veen is daar niet bang voor. “Uit onderzoek blijkt dat mensen niet zo veel belang hechten aan de naam van de club waar ze bij verzekerd zijn. Mensen hechten in toenemende mate aan de kwaliteit en de toegang van de zorg. Kijk naar onze Zorgservice, die er voor zorgt dat verzekerden die op een wachtlijst staan elders – eventueel in een privé-kliniek of in het buitenland – kunnen worden geholpen. Dat zijn dingen die de verzekerde belangrijk vindt.”
Het nieuwe Agis-merk wordt een dezer dagen gepresenteerd. “Op 24 november komen we met een tv-spot. Dat is wat later dan de bedoeling was, want we moesten het concept veranderen. Op 11 september, je gelooft het niet, kwam ons reclamebureau hier een concept laten zien: een torenflat met springende ramen waar de paperassen naar buiten waaien. Terwijl ze hier waren, kwam het nieuws uit New York binnen. Omdat de tv-spot moest worden uitgesteld, hebben we besloten een dezer dagen te starten met een kleine campagne in kranten en op radio.” Wat het onderwerp van de nieuwe tv-spot wordt, wil Van der Veen nog niet verklappen.
Afslanking
“Door de invoering van het ene merk kunnen we het aantal administratieve handelingen inperken”, zegt Van der Veen. “Dat gaat grote besparingen opleveren. Het is al aan de gang, want om over te kunnen gaan op één merk hebben we al automatiseringssystemen moeten samenvoegen tot één nieuw systeem.”
Ook de huisvesting wordt geharmoniseerd. Als erfenis van de fusie werkt Agis in vijftien kantoorgebouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, waar nog een tweede vestiging is, en verder zijn er vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Heerlen en Wormer. Ook wordt de organisatie gewijzigd. Door de merkenstroomlijning verdwijnen de merkgebonden werkmaatschappijen en worden bepaalde zaken gebundeld.
Als gevolg van de stroomlijning gaat Agis de komende jaren vijfhonderd van de 2.350 banen schrappen. “Dat brengt géén gedwongen ontslagen met zich mee, want normaliter hebben wij een jaarlijks personeelsverloop van tien procent. Bovendien gaan we de contracten met interim-medewerkers en uitzendkrachten niet verlengen. Er komen niet alleen banen te vervallen bij de uitvoerende afdelingen, maar er zullen ook staffuncties worden geschrapt. Door de fusie hebben we nu immers veel dubbele functies.”
Een paar weken geleden is de vakbond De Unie bij Agis op bezoek geweest om over de afslanking te praten. Vóór dit gesprek stelde De Unie ‘geschokt’ te zijn door het banenverlies. Na het gesprek nam De Unie gas terug. “Het gesprek is in een goede sfeer verlopen. De Unie heeft laten weten alle vertrouwen te hebben in ons Sociaal Plan.”
Meer ‘particulieren’
Agis wil meer particulier verzekerden in de boeken. “Het gaat ons daarbij vooral om collectief verzekerden”, zegt Van der Veen. Van onze verzekerden is 85 procent ziekenfondsverzekerd. Vijftien procent is dus particulier verzekerd. En dat vinden we te weinig. Het streven naar meer collectief verzekerden was er al toen Agis werd gevormd. Vandaar dat Cardian werd opgericht, een particuliere verzekeraar voor bedrijven met meer dan honderd werknemers, die als enige Agis-onderdeel met het intermediair werkt.
Sommige verzekeraars gaan ervan uit, dat over een paar jaar een basisverzekering wordt ingevoerd en dat het derhalve niet meer de moeite loont verschuivingen te bewerkstelligen in de verhoudingen tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Van der Veen is ervan overtuigd dat die basisverzekering er over zo’n jaar of vier is, of zit aan te komen. “Al dan niet gecombineerd met de AWBZ, dat laat ik in het midden. Ik geloof niet, zoals een aantal collega’s, dat het duale stelsel behouden kan blijven door wat hobbels in de zorg weg te nemen en het systeem van aanbodgestuurde zorg te vervangen door een systeem van vraaggestuurde zorg. Nee, dit systeem hebben we al meer dan vijftig jaar en het is aan z’n eind. Linksom of rechtsom; het zal veranderen.”
Juist vanwege die basisverzekering wil Van der Veen meer particulier verzekerden. “Bij de basisverzekering zal veel ruimte komen voor aanvullende producten. En omdat particulier verzekerden meer te besteden hebben dan ziekenfondsverzekerden, kunnen we bij hen meer aanvullende producten afzetten. Bovendien moet een verzekerdenbestand een afspiegeling zijn van de samenleving. Het is goed om elk segment van de markt goed te bedienen. Van de particulier verzekerden is iets meer dan de helft collectief verzekerd. Daarom moeten we onze positie op de bedrijvenmarkt versterken.” Van der Veen gaat dus er vanuit – hetgeen voor sommige verzekeraars nog een vraag is – dat in het nieuwe stelsel collectiviteiten mogelijk zijn en dat er ook ruimte komt voor speciale zorgarrangementen voor collectief verzekerden.
Overname
In het huidige ontwerp voor de basisverzekering is, net als bij alle gesneuvelde plannen, het volume van de zorgverzekeraar van belang. “En omdat verzekerden het liefst de zorg dicht bij huis krijgen, is het belangrijk sterk vertegenwoordigd te zijn in de regio om de zorg te kunnen organiseren.” Agis neemt in deze optiek een riante positie in. De groep behoort met bijna 1,8 miljoen verzekerden tot de vijf grootste zorgverzekeraars in ons land. De groep bestrijkt het gehele midden van het land en een stukje Friesland en is dominant in de gebieden waar van huis uit wordt gewerkt: de regio’s Amsterdam, Utrecht en een deel van Gelderland. “Desondanks zouden wij graag het volume willen vergroten door het ziektekostenbedrijf van een multibrancheverzekeraar over te nemen. Met die verzekeraar zouden we dan een strategische alliantie aangaan, waardoor wij toegang zouden krijgen tot andere verzekerdengroepen en andere producten.”
Van der Veen denkt niet dat zo’n verzekeraar moeilijk te vinden is. “Waarom zou een groot concern dat relatief klein is in ziektekosten, die branche willen behouden? Als spil voor employee-benefits? Die spil kan immers ook geleverd worden via een strategische alliantie.” Tot het noemen van namen, laat Van der Veen zich niet verleiden.
Ziekenfondsen in het voordeel
“Geen enkele verzekeraar is groot in uitsluitend de particuliere sector”, zegt Van der Veen. “Kijk maar eens naar de vijf grootste zorgverzekeraars: Achmea, VGZ, CZ, Amicon en wij. Samen hebben we tien miljoen verzekerden. En alle vijf hebben we onze wortels in het ziekenfondsbedrijf. Aan de zijlijn van dat blok zie je aan de ene kant de kleine regionale ziekenfondsen en aan de andere kant de kleinere particuliere verzekeraars. Aanvankelijk zag je dat ziekenfondsen en particuliere verzekeraars samenwerkingsverbanden aangingen. Die zijn inmiddels vrijwel allemaal verbroken, want de meeste zorgverzekeraars hebben nu beide takken van sport in huis. “Zo’n tien jaar geleden, ten tijde van de stelselwijzigingsplannen van Dekker en Simons, dachten vele particuliere verzekeraars dat er een particulier stelsel zou komen en dachten vele ziekenfondsen dat het voor hen zou blijven zoals het was. Inmiddels gaan we een geheel nieuwe kant uit.” In zo’n nieuw systeem gooien volgens Van der Veen de van huis uit ziekenfondsen de hoogste ogen. “Er komt een vraaggestuurd systeem, dat betekent dat er met zorgverleners onderhandeld moet worden. Dat hebben de particuliere ziektekostenverzekeraars nooit gedaan. Die zijn niet sterk in de zorg.” {kader]
Drs. Eelke van der Veen (55) is, sinds de oprichting in 1999, voorzitter van de raad van bestuur van de Agis Groep. Na zijn opleiding Organisatie Sociologie (RU Groningen) werkte hij bij de Nationale Kruisvereniging en bij de Ziekenfondsraad. In 1988 stapte hij over naar het Amsterdamse ziekenfonds ZAO. Hij begon daar als directeur zorgzaken en werd twee jaar later voorzitter van de raad van bestuur. In 1997 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van Anova-ZAO, de groep die later met Anoz (en het door hen opgerichte Cardian) samenging in Agis. Van der Veen heeft vele nevenfuncties op medisch, sociaal en economisch gebied. Hij is onder meer vice-voorzitter (voorzitter is Hans Wiegel) van Zorgverzekeraars Nederland.

Reageer op dit artikel