nieuws

Geen succes voor Tom Kok in kort geding tegen DSB

Archief

Voormalig directeur Tom Kok van Achmea-dochter Scaramea is er niet in geslaagd om via een kort geding f 100 mln los te krijgen van DSB-topman Dirk Scheringa. Kok had het geld nodig als startkapitaal voor een nieuwe participatiemaatschappij voor kansrijke, startende internetbedrijven. De president van de Alkmaarse rechtbank wees de vordering echter af.

De plannen van Kok voor oprichting van de participatiemaatschappij werden vorig jaar doorkruist door het afblazen van de beursgang van DSB. Deze beursgang had f 350 mln moeten opleveren, waarmee het op te richten internetfonds zou worden gefinancierd. Andere externe financiers konden eveneens niet gevonden worden. Op grond van de voorlopige overeenkomst zou Tom Kok het management voeren van de nieuwe onderneming.
Rechtbankpresident H. Warnink wees de eis van Kok af “gezien de zeer verstrekkende gevolgen en het grote financiële belang van de vordering”. Toewijzing is volgens de rechter alleen op zijn plaats als de vordering grote kans van slagen zou hebben in een bodemprocedure. De rechtbank acht “nader onderzoek nodig, waarvoor in het kort geding geen plaats is”.
Gesterkt
Tom Kok voelt zich gesterkt door de uitspraak van de rechter. “Wij zijn verheugd dat de rechtbankpresident de inhoud van de overeenkomst van 1 maart vorig jaar uitdrukkelijk heeft erkend. Daarin staat letterlijk dat DSB verplicht is een internetfonds op te richten met een door DSB te verschaffen startkapitaal van f 100 mln.” Kok gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak, maar zal DSB wel dagvaarden voor de bodemrechter.

Reageer op dit artikel