nieuws

‘Geen smartengeld maar praktische hulpverlening’ “Geef nabestaanden van slachtoffers geen smartengeld, maar biedt

Archief

hen praktische begeleiding en hulpverlening aan om hun verdriet over het verlies van een partner, kind of ouder (of het door deze persoon overkomen ernstig letsel) beter te kunnen verwerken. Hiermee zijn niet alleen de direct betrokkenen meer gebaat, maar zijn verzekeraars bovendien doorgaans financieel beter uit.”

Dit advies aan de letselschaderegelingswereld en de verzekeringsbranche gaf Marieke de Bruijn, docente verlieskunde en psychodrama-therapeut, vorige week tijdens een bijeenkomst van letselschadebureau Groot in Papendrecht.
In haar dagelijkse werkzaamheden is De Bruijn actief in de begeleiding van zowel nabestaanden als professionele hulpverleners met betrekking tot de verwerking van rouw, verdriet en persoonlijk leed. Zij zegt te ervaren dat de overgrote meerderheid van de nabestaanden niet op een financiële vergoeding zit te wachten en zich bovendien vaak geen raad weet wat zij met dit smartengeld aanmoet. In dat opzicht spreekt het volgens haar boekdelen dat veel mensen de smartengeldvergoeding die zij uiteindelijk van de verzekeraar ontvangen, gewoon weggeven: aan een goed doel of aan familie, vrienden of kennissen. “Nabestaanden vinden het vele malen belangrijker dat er schuld wordt erkend ten aanzien van de toedracht van het overlijden of letsel”, aldus De Bruijn.
Hokjes
Zij zegt zich hooglijk te verbazen over de manier waarop in de verzekeringsbranche met smartengeld wordt omgegaan en in het bijzonder over het onderscheid dat daarin wordt gemaakt tussen affectieschade, shockschade en angstschade. “Het is mijns inziens volstrekt onmogelijk om het persoonlijk verlies van een dierbare in geld uit te drukken. Immers, wat is iemand waard? Dat geldt in versterkte mate voor de drie genoemde vormen van psychisch leed, omdat hierbij een heleboel zaken door elkaar heenlopen. Gevoelens als leed, verdriet en rouw zijn nu eenmaal niet in cijfers, percentages en statistieken te vangen. Dergelijke dingen moeten zijn bedacht door mensen die gezeten achter hun bureau, ver weg van de dagelijkse praktijk, graag dingen in hokjes indelen. Bovendien rouwt iedereen op een andere manier. Daarom kan een smartengeldvergoeding beter achterwege blijven.”
De Bruijn raadt verzekeraars aan om in het schaderegelingsproces qua tijd meer rekening te houden met de rouwverwerking bij nabestaanden, de verjaringstermijn te verruimen en het schadebedrag achteraf vast te stellen.
Meer zaken
Volgens de tweede inleider, advocaat mr. August Van (Sap-De Witte-Roth), wordt ten aanzien van zaken als affectie-, shock- en angstschade de jurisprudentie steeds ruimer. “Er zijn hieromtrent dan ook meer zaken te verwachten.” Daarbij doelt hij onder meer op de voorzienbare effecten van een wetsvoorstel van het ministerie van Justitie, op grond waarvan echtgenoten, partners, ouders, kinderen en voogden een vergoeding voor affectieschade kunnen krijgen tot maximaal e 10.000.
Advocaat Van zegt hierin meer differentiatie te willen aanbrengen, omdat het in zijn ogen nogal verschil maakt of iemand overlijdt of ernstig letsel oploopt, dan wel of een moeder haar kind verliest of dat een 75-jarige haar/zijn partner kwijt raakt. “Door uitbreiding van de kring van smartengeldgerechtigden is het voorts mogelijk dat behalve nabestaanden ook professionele hulpverleners en passanten voor een vergoeding voor shockschade in aanmerking kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de brand in Volendam of de vuurwerkramp in Enschede”, aldus Van.

Reageer op dit artikel